Masarykova univerzita vydala internetovou příručku, jak správně citovat

  • 20. září 2010

Novou elektronickou příručku, která interaktivním způsobem naučí čtenáře, jak správně citovat, zveřejnila Masarykova univerzita (MU) na svém e-learningovém portále. Publikace je výsledkem iniciativy pracovníků Knihovny univerzitního kampusu MU a Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty MU, kteří ji připravili ve spolupráci se Servisním střediskem MU. Čtenáře informuje o různých způsobech citování a je volně přístupná na internetu.


„Přestože je v českém prostředí často doporučována citační norma ISO 690, autoři, kteří publikují v zahraničních časopisech, se musejí řídit zcela odlišnými citačními pokyny. Přínosem naší příručky je tedy shrnutí metod citování podle nejčastěji užívaných stylů v zahraničí. Sice k nim existují příručky, jsou však v Česku špatně dostupné,“ uvádí důvody vzniku publikace koordinátor celého projektu Jiří Kratochvíl z Knihovny univerzitního kampusu MU.


Vedle interaktivních návodů, které představují citační styly, obsahuje publikace také základní pravidla citační a publikační etiky včetně problematiky plagiátorství. „Plagiátorství je stále aktuální téma, a proto v publikaci shrnujeme základní zásady. Mohou být totiž nápomocny všem autorům, i těm, kteří se prohřešku proti publikační etice dopustí neúmyslně,“ vysvětluje Kratochvíl.


V neposlední řadě publikace představuje i ukazatele pro hodnocení vědecké kvality časopisu či publikací konkrétního autora. Vedle v českém prostředí poměrně známých indikátorů, jako je impact factor a h-index, představuje publikace i další propracovanější ukazatele.


Publikace Metodika tvorby bibliografických citací je zdarma přístupná na e-learningovém portále Masarykovy univerzity: http://is.muni.cz/elportal/?id=895998.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info