2. ročník soutěže o Pohár akademické krve zahájen. Zapojte se i vy!

  • 20. října 2010 – 30. června 2011

V pondělí 18. října 2010 odstartoval na Transfuzním oddělení FN Brno již 2. ročník soutěže O pohár akademické krve. K podpoře dárcovství krve se tentokrát budou moci připojit desítky tisíc studentů všech státních vysokých škol v Brně.


Soutěž navazuje na úspěšný 1. ročník, kterého se zúčastnily Masarykova a Mendelova univerzita v Brně a který do bran Transfuzního oddělení FN Brno přivedl v loňském roce na dvě stovky studentů. Letos se do akce, která bude probíhat po celý akademický rok 2010/2011, může zapojit až na 80.000 studentů všech státních brněnských vysokých škol (Janáčkova akademie múzických umění, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita, Univerzita obrany, Veterinární a farmaceutická univerzita a Vysoké učení technické).
S cílem odstranit anonymitu velkých celků a přilákat k dárcovství krve konkrétní kolektivy studentů budou v letošním ročníku jednotlivě hodnoceny zúčastněné fakulty. Do soutěže se mohou zapojit všichni řádní studenti v prezenční formě studia.
Celkový počet odběrů studentů – dárců krve z jednotlivých fakult bude pak přepočítán ve vztahu k počtu studentů v prezenční formě studia dané fakulty k prvnímu dni letního semestru akademického roku 2010/2011.
Pohár získá ta fakulta, jejíž studenti budou mít na kontě relativní největší počet odběrů. Po ukončení soutěže bude také z každé vysoké školy vylosován jeden student – dárce krve, který získá knižní poukázku v nominální hodnotě 3.000,- Kč.
Fakultní nemocnice Brno je největším zařízením transfuzní služby a výrobcem transfuzních přípravků v ČR. Z tohoto důvodu se musí intenzivně věnovat rozšiřování registru dárců krve, jak co do jeho objemu, tak jeho pestrosti. Vysoké školy, které se do 2. ročníku soutěže O pohár akademické krve zapojily, pomáhají zásadním způsobem tento cíl naplňovat.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace