Konference Člověk a víno

  • 25. listopadu 2010
  • Aula Fakulty sociálních studií MU, Joštova 10, Brno

ČLOVĚK A VÍNO


Konference pořádaná při příležitosti slavnostního vyhlášení
Univerzitního vína Masarykovy univerzity
pro akademický rok 2010/2011.


Záštitu nad konferencí převzal prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.,
děkan Fakulty sociálních studií MU.


PROGRAM:
10.00 Zahájení konference - prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
10.20 Kachetinské víno a zdraví člověka - doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
10.40 Vliv vinných sudů na vznik infi nitesimálního počtu - doc. RNDr. Josef Molnár, CSc.
11.00 Víno v poezii Oldřicha Mikuláška - doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
11.20 Víno v české a světové poezii - RNDr. Ivan Petlan, Tomáš Lotocki
11.40 Víno a soudní lékař - prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.


12.00–13.20 Přestávka na oběd


13.20 „Mater semper certa est“ neplatí, aneb hledání příbuznosti u révy - doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
13.40 Mudrc Ezop a kyselé hrozny - doc. PhDr. Jiří Dan, CSc.
14.00 Košer a mešní víno - doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
14.20 Wein aus Österreich - prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc., Franz Jaksch
14.40 Víno, gurmetství a naše mysl - prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
15.00 Víno z pohledu kriminalisty a kriminologa - JUDr. Ing. Jaroslav Přikryl
15.20 In vitro veritas - doc. MUDr. Jan Válka, CSc.
15.40 Ukončení konference - Ing. Zdeněk Čížek


25. listopadu 2010 - Aula Fakulty sociálních studií MU, Joštova 10, Brno


Změna programu vyhrazena.
Konference se koná za podpory Vinařského fondu ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info