Univerzitní sbor má na kontě další mezinárodní úspěch

  • 7. prosince 2006

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity se sbormistrem Michalem Vajdou se úspěšně zúčastnil Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby, který se konal od 1. do 3. prosince v Praze. V konkurenci 63 sborů z 16 světových zemí se stal vítězem hlavní kategorie a zároveň si odvezl Cenu za nejlepší interpretaci skladby Petra Ebena.


Mezinárodní porota, ve které ČR zastupoval například syn světoznámého skladatele David Eben, ocenila zejména pestrou a nápaditou dramaturgii, vysoký standard pěvecké kultury a celkovou přesvědčivost interpretačního výrazu.


Pěvecký sbor Masarykovy univerzity byl založen v roce 2004. Svojí činností navazuje na dlouholeté tradice univerzitního sborového zpěvu. Členy sboru jsou studenti všech fakult MU, kteří úspěšně prošli konkurzem. Sbor je smíšený a v současnosti má přibližně 55 členů. V čele sboru stojí dirigent Michal Vajda patřící k předním českým sbormistrům mladé generace. V polovině listopadu představil veřejnosti první profilové CD, pro které natočil skladby renesančních mistrů, romantická díla, hudbu současných českých autorů a také úpravy spirituálů


Repertoár zahrnuje klasickou sborovou literaturu od renesance až po současnost, ale i vokální skladby inspirované moderními žánry s možným uplatněním instrumentálních či jiných tvůrčích schopností pěvců.


Provoz Pěveckého sboru Masarykovy univerzity v Brně garantuje ve spolupráci s rektorátem MU Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.