Dies academicus 2011

  • 11. května 2011
  • dopolední program - Aula MU, Právnická fakulta, Veveří 70, Brno

Slavnostní shromáždění akademické obce spojené s udělováním ocenění a čestných uznání rektora MU.


PROGRAM


10.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Státní hymna
Projev rektora MU
Projev předsedy Akademického senátu MU
Projev předsedy studentské komory Akademického senátu MU
Projev představitele Jihomoravského kraje
Projev představitele Statutárního města Brna


11.00 UDĚLENÍ CEN REKTORA MU


11.30 PŘEDNÁŠKA DRŽITELE CENY REKTORA Z ROKU 2010
Přednáška prof. RNDr. Jana Slováka, DrSc.,
držitele Ceny rektora za významný tvůrčí čin,
s názvem Kdo zná matematiku?


11.45 KULTURNÍ PROGRAM


12.00 SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ
Gaudeamus igitur
Slavnostní pohoštění


Vstup na dopolední část programu volný.
Rektor MU uděluje pro slavnostní den Dies academicus 2011 rektorské volno.Večerní program slavnostního dne naplní koncert smyčcového orchestru COLLEGIUM MUSICUM, který se uskuteční v atriu fakulty sociálních studií.


Program:
1. P. Mascagni: Cavalleria rusticana
2. A. Vivaldi: koncert pro housle a orchestr f-moll op. 8 č. 4
„Zima“ RV 297
3. J. Massenet: Meditace z Thais
4. J. Mysliveček: Sinfonia in C major
5. J. K. Vaňhal: Mottetto ex b de Beata Maria Virgine
6. W. A. Mozart: koncert pro lesní roh a orchestr Es dur 1. věta
7. L. Janáček: Suita pro smyčce 3., 4., 5., 6. věta


Sólo:
Helena Macháčková – zobcová flétna,
Veronika Holíková – housle, Doubravka Součková – zpěv,
Radek Vavřín – lesní roh


Dirigent:
Miloš Šmerda, Miroslav Tesař


Collegium musicum je orchestr působící při Pedagogické fakultě
Masarykovy univerzity pod vedením Mgr. Miloše Šmerdy
a Miroslava Tesaře. Orchestr sdružuje hudebníky ze všech
fakult univerzity a v současné době má celkem 35 studentů.
Z repertoáru jmenujme zejména barokní a klasickou hudbu, ale
i hudbu současných brněnských autorů.


Vstup na koncert volný, kapacita míst k sezení i stání omezena.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info