Volba rektora Masarykovy univerzity

  • 2. dubna 2007

Ve více informacích najdete:
Programové prohlášení kandidáta na rektora MU
CV Petra Fialy
Zápis z jednání volební komise AS MU pro přípravu volby rektora MUV souladu s § 10 odst. 2 zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.,
v současném znění) a čl. 6 odst. 3 a přílohy č. 1 Statutu Masarykovy
univerzity a na základě závěrů zasedání konaného dne 19. února 2007
Akademický senát Masarykovy univerzity a jeho volební komise ve složení
předseda Prof. PhDr. Ing. Miloš Dokulil, DrSc., Doc. RNDr. David Trunec,
CSc., Jeffrey Alan Vanderziel, B. A., Mgr. Vojtěch Forejt a Tomáš Psota
vyhlašují


VOLBU REKTORA MASARYKOVY UNIVERZITY
(1) Obecné předpoklady pro ustavení rektorem a výkon této funkce stanoví
zákon o vysokých školách, další právní předpisy a vnitřní předpisy
Masarykovy univerzity.


(2) Přihlášky kandidátů se přijímají do pondělí 19. března 2007 do
12.00 hodin.


(3) Přihlášky musí být odevzdány anebo doručeny do konce výše stanovené lhůty na podatelnu Rektorátu Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 9, 601 77, Brno. Na později podané nebo neúplné přihlášky nebude brán zřetel.


(4) Náležitosti přihlášky:
a) souhlas kandidáta s kandidaturou,
b) životopis kandidáta,
c) programové prohlášení kandidáta,
d) prohlášení člena nebo členů akademické obce Masarykovy univerzity,
jež kandidáta navrhují nebo jeho kandidaturu podporují.


(5) Uvedené písemnosti budou označeny jako přihláška kandidáta do volby
rektora Masarykovy univerzity.


(6) Volební komise potvrdí přijetí přihlášek jednotlivých kandidátů na
zasedání akademického senátu ve velké zasedací místnosti rektorátu
v pondělí 26. března 2007 v 16 hodin. Na tomto zasedání se uskuteční
pracovní slyšení přijatých kandidátů.


(7) Volba rektora se uskuteční na slavnostním zasedání akademického
senátu v aule Masarykovy univerzity v budově Právnické fakulty, Veveří
70, Brno v pondělí 2. dubna 2007 v 16 hodin.


(8) Případné třetí kolo volby se uskuteční v úterý 10. dubna 2007. Místo
a čas by byly upřesněny na zasedání 2. dubna 2007.


(9) Nebude-li žádný kandidát zvolen, Akademický senát Masarykovy
univerzity připraví po uplynutí jednoho měsíce novou volbu.


(10) Zvolený kandidát na požádání předsedy akademického senátu doloží
pro potřeby jmenování lustrační osvědčení (dle zákona č. 451/1991 Sb.) a výpis z rejstříku trestů.


(11) Předseda akademického senátu postoupí prostřednictvím ministra
školství, mládeže a tělovýchovy návrh na jmenování zvoleného kandidáta
rektorem Masarykovy univerzity prezidentovi České republiky.Prof. PhDr. Ing. Miloš Dokulil, DrSc.,
předseda volební komise,


JUDr.Filip Křepelka, Ph.D.,
předseda Akademického senátu


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info