Sociální stipendium - sběr žádostí 2007

  • 1. – 20. květen 2007

Prorektor Masarykovy univerzity vyhlašuje v souladu s ustanovením § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách lhůtu pro podávání žádostí o stipendium v případě tíživé sociální situace studenta (tzv. sociální stipendium) na období od 1. do 20. května 2007.


Nárok na toto stipendium mají POUZE studenti/studentky pobírající přídavek na dítě ve zvýšené výměře, což je 810,- Kč/měsíc. Lze akceptovat pouze přídavky na dítě vyplácené v České republice.
Postup při podání žádosti
Stejně jako v minulém období je třeba zaslat ověřenou kopii nebo originál dokumentu s názvem Oznámení o přiznání/změně výše dávky SSP, případně Přehled vyplacených dávek.


Tento dokument musí být datován po/včetně 1.1.2007, kdy došlo k poslednímu přepočtu sociálních dávek. Pokud nemáte k dispozici takový dokument, resp. nebyl Vám Úřadem SSP zaslán, je potřeba dostavit se na Úřad a nechat si vystavit dokument s přípisem odpovědné pracovnice, že nárok na přídavek na dítě ve zvýšené výměře stále trvá i po 1.1.2007.
Žádostí se rozumí pouze předmětný dokument, na který napíšete viditelně své UČO a telefonní kontakt. Není potřeba připojovat žádný průvodní dopis.


Žádost (dokument), zasílejte v uvedené lhůtě na adresu: Martina Pilnáčková, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, obálku opatřete heslem: Sociální stipendium.


Výplata splátky bude realizována pravděpodobně v červnu 2007, částkou 11.340,- Kč.16.4.2007
Antonín Slaný
Prorektor pro sociální a ekonomické záležitosti Masarykovy univerzity


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info