Mendelovo muzeum představuje sochařskou tvorbu Otilie Demlové - Šuterové

  • 10. října 2007

Nahlédnutí do sochařské tvorby akademické sochařky Otilie Demelové – Šutrové nabízí výstava v Mendelově muzeu Masarykovy univerzity. Slavnostní vernisáž výstavy se koná ve středu 10. října v 16:00 hodin. Výstava potrvá do 3. února 2008.
„Výstava je jedním z prvních kroků k naplnění cíle, aby se muzeum ujalo role kulturního a společenského centra propojeného s univerzitním životem,“ řekl ředitel Mendelova muzea Ondřej Dostál.
Inspirací pro sochařskou tvorbu Otilie Demelové – Šuterové je vnitřní potřeba vyjádřit v plastikách komorního charakteru osobní prožitky, vjemy a reakce. Nedílnou součástí jejích inspiračních zdrojů je světy víry. Zejména v období posledních deseti let u autorky převažují témata sakrální, která dostávají formu komorních kompozic i rozměrných děl, která jsou realizována i v architektuře.
Autorka využívá ostřenou keramickou hlínu prošlou žárem poštorenských pecí. V kompozičním řešení klade velký, mnohdy až podstatný důraz na gesto rukou, jímž působivě ztvárňuje rozmanité emoce, nálady a životní postoje. Součástí tvorby Otilie Demelové – Šuterové jsou i její perokresby, pro které je příznačný subtilní lineární rukopis, někdy barevně podtržený tahem štětce.
Otilie Demelová – Šuterová se narodila 31. července 1940 v Kroměříži, vystudovala Střední školu umělecko-průmyslovou v Uherském Hradišti a Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze. Žije a pracuje ve Zlíně- Lhotce.
Mendelovo muzeum je nejmladší muzeum v Brně. Svou činnost zahájilo v roce 2002, kdy byla v prostorách augustiniánského opatství otevřena výstava Génius genetiky, oslava Gregora Mendela vědou a uměním. V roce 2004 bylo z důvodů rostoucího zájmu veřejnosti a rozšiřujících se aktivit muzea založeno občanské sdružení. Od něj převzala Masarykova univerzita muzeum pod správu začátkem letošního roku.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info