Novým prorektorem pro sociální záležitosti bude Jiří Němec

  • 31. března 2011

Sociální záležitosti a další vzdělávání bude mít na Masarykově univerzitě nově na starosti dosavadní proděkan Pedagogické fakulty MU Jiří Němec. Rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala jmenoval Němce prorektorem pro sociální záležitosti s účinností od 1. dubna. Němec vystřídal dosavadního prorektora pro tuto oblast Jana Svatoně z Právnické fakulty MU, kterého rektor z funkce odvolal. Cílem personální změny je přinést nové přístupy a impulzy do řešení aktuálních úkolů při řízení Masarykovy univerzity.


Čtyřicetiletý Jiří Němec se ve své odborné práci zabývá sociální pedagogikou. Má bohaté zkušenosti z funkcí ve vedení pedagogické fakulty. Působil nejprve jako proděkan pro neučitelské studium, následně pro sociální činnost, ediční činnost a ICT a nyní je proděkanem pro rozvoj a vnitřní vztahy pedagogické fakulty. Podílel se i na mnoha celouniverzitních aktivitách.


Janu Svatoňovi dnes rektor poděkoval za dlouholetou, důkladnou a systematickou práci ve vedení Masarykovy univerzity. Nového prorektora představí na řádném zasedání Akademického senátu MU v pondělí 4. dubna.


V nejužším vedení Masarykovy univerzity působí celkem šest prorektorů spolu s předsedou Akademického senátu MU, kvestorem a kancléřkou. Poradním orgánem rektora je Kolegium, jehož členy jsou navíc děkani všech fakult, ředitelé samostatných hospodářských středisek a další představitelé akademické obce univerzity jmenovaní rektorem.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info