Cena rektora pro rok 2008

  • 24. ledna – 15. března 2008

Rektor Masarykovy univerzit vyhlašuje soutěž o Cenu rektora v roce 2008.
Soutěž je vyhlášena v kategoriích:
a/ Cena rektora za významný tvůrčí čin
b/ Cena rektora pro nejlepší studenty doktorských studijních programů
c/ Cena rektora pro nejlepší studenty magisterských studijních programů
d/ Cena rektora za významný sportovní výkon
e/ Cena rektora za významný umělecký čin
f/ Cena rektora za vynikající dizertační práci.
Podávání návrhů se řídí Směrnicí rektora č. 6/2007 „Statut Ceny rektora Masarykovy univerzity“.
Termín podání návrhů: do 15. března 2008.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info