Univerzitní kampus Bohunice

  • 8. října 2003

Masarykova univerzita v Brně pokračuje v intenzivní přípravě výstavby Univerzitního kampusu Bohunice, nového vysokoškolského areálu budovaného v sousedství Fakultní nemocnice Bohunice pro Lékařskou fakultu, Fakultu sportovních studií a část Fakulty přírodovědecké.


Pro první fázi výstavby – stavbu Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií (ILBIT) – bylo 18. července 2003 vydáno rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci. Dne 30. září 2003 požádal generální projektant stavby společnost A PLUS Brno na základě zmocnění Masarykovy univerzity o stavební povolení. Ve spolupráci s manažerem projektu akciovou společností Bovis Lend Lease vyhlásila Masarykova univerzita 1. října 2003 obchodní veřejnou soutěž na nabídku generální dodávky ILBIT. Jedná se o obchodní veřejnou soutěž s předkvalifikací, doklady o kvalifikaci mají zájemci předložit Masarykově univerzitě do 10. listopadu 2003. Kvalifikační dokumentaci si doposud vyzvedlo pět renomovaných stavebních firem. Udělení veřejné zakázky a zahájení výstavby ILBIT se předpokládá na jaře příštího roku. V rámci stavby ILBIT budou vybudovány první čtyři pavilony kampusu, uvedení těchto pavilonů do užívání je plánováno na jaro 2005.


Souběžně s pracemi na projektové a inženýrské přípravě ILBIT probíhají práce na dokumentaci pro územní řízení zbývajících částí školské části kampusu, pro které byl přijat název Akademický výukový a výzkumný areál (AVVA). Na územně technické řešení areálu naváží jednání s dotčenými subjekty, orgány města Brna a orgány státní správy, návrh na vydání územního rozhodnutí pro Akademický výukový a výzkumný areál bude podán v prosinci tohoto roku. Výstavba Akademického výukového a výzkumného areálu by měla být zahájena tzv. Modrou etapou (dalších 6 pavilonů UKB + informační centrum + inženýrské sítě) na podzim příštího roku.


Podrobnější informace o projektu včetně inzerátu o vyhlášení obchodní veřejné soutěže na nabídku generální dodávky ILBIT naleznete na http://www.kampus-brno.cz.


Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Richter, ředitel pro výstavbu UKB
Telefon: 542 128 408
E-mail: richter@rect.muni.cz

Příloha:
Zpráva o rekonstrukci areálu Kotlářská


1. září 2003 začala v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na Kotlářské ulici, po nezbytných projekčních a přípravných pracích, první etapa rozsáhlé rekonstrukce areálu. Generálním dodavatelem je firma Komfort, a. s. z Brna. Rekonstrukce je součástí rozsáhlého a ambiciózního Rozvojového programu MU. V této etapě budou rekonstruovány první dva objekty, s jejich předáním do opětovného plného užívání se počítá již v prvním čtvrtletí příštího roku.


Postupné provádění celkové rekonstrukce areálu Přírodovědecké fakulty je plánováno až do konce roku 2006 s celkovou investicí převyšující 0,5 miliardy Kč. Umožní soustředit v areálu Přírodovědecké fakulty všechny obory s výjimkou těch, které budou přemístěny do nově budovaného kampusu MU v Bohunicích. Na Kotlářské tedy zůstanou obory matematika, fyzika, geologie a geografie, v novém kampusu budou umístěny chemie a biologie. Rekonstrukce probíhá za plného provozu fakulty, což klade mimořádné nároky jak na generálního dodavatele, tak i na uživatele.


V rámci rekonstrukce budou obnoveny všechny inženýrské sítě, na současný standard budou přebudovány pracovny, laboratoře, posluchárny i seminární místnosti včetně vybavení nejmodernější audiovizuální technikou. Kromě toho bude přímo v areálu postaveno nové informační centrum, které bude studentům i učitelům poskytovat kompletní informační služby od vlastního vypůjčování odborné literatury a poskytování elektronických informačních služeb, přes vybudování odpovídajícího zázemí pro soustavné studium v podobě studoven až po možnost přípravy vlastních audiovizuálních prezentací.


V průběhu rekonstrukce musí generální dodavatel řešit celou řadu neobvyklých úloh, jako byl například transport a uskladnění unikátní zkamenělé kostry pravěkého dinosaura vážící téměř 1 tunu, jehož cena byla pro účely pojištění odhadnuta na 2 miliony korun, vědecká hodnota je však nevyčíslitelná.


Pozitivním rysem také bude, že Přírodovědecká fakulta zachová po ukončení rekonstrukce dosavadní trend otevírání se veřejnosti. Budou zpřístupněny některé významné sbírkové fondy a zůstane zachován i přístup do Botanické zahrady včetně skleníků.


doc. Josef Zeman
proděkan Přírodovědecké fakulty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info