CEITEC – Středoevropský technologický institut zahajuje svoji činnost

  • 26. září 2011

První finálně schválený velký projekt centra vědecké excelence v ČR se dnes v rámci zahajovací konference oficiálně představí odborné i laické veřejnosti. Institut za 5,2 miliardy korun schválila Evropská komise 6. června 2011. Peníze na jeho vybudování získaly společně brněnské vysoké školy a výzkumné instituce z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Institut, který propojí výzkum v přírodních vědách a technických oborech, vyroste v Brně do tří let.


Cílem CEITECu je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky. Jeho jedinečnost spočívá v těsném propojení výzkumu věd o živé přírodě s oblastí pokročilých materiálů a technologií. Unikátní přístroje a zařízení bude využívat na 600 vědců a téměř 1200 studentů, ale i firmy z celé ČR a zahraničí. Centrum tak významně pomůže dosáhnout špičkové úrovně současnému základnímu i aplikovanému výzkumu u nás.


„Česká vláda dlouhodobě aktivně podporuje vědu a výzkum a zahájení realizace projektu CEITEC je proto dalším zřetelným příkladem jejího odhodlání koncepčně investovat do budoucnosti České republiky,“ řekl předseda vlády Petr Nečas.


Centrum tři měsíce po svém schválení může představit konkrétní výsledky výzkumu, a to díky již existujícím a fungujícím týmům z jeho partnerských institucí. Část vědeckých pracovníků totiž přejde do CEITECu ze stávajících institucí. Existující týmy pak doplní kolegové vybraní v mezinárodních výběrových řízeních, z nichž čtyři byla zahájena okamžitě po definitivním souhlasu Bruselu. CEITEC tak již příští rok posílí špičkoví zahraniční vědci. Do nově vybavených moderních laboratoří o ploše 25 000 m2, které budou vybudovány v Univerzitním kampusu Bohunice a v areálu Pod Palackého vrchem v Brně, se přestěhují v roce 2014.


„Naší ambicí je stát se evropským Silicon Valley v oblasti vědy a výzkumu a centrum CEITEC pak zcela jistě patří k významným projektům na cestě zpět mezi světovou elitu. Navíc je CEITEC nejlépe hodnoceným projektem ze všech tzv. velkých projektů – v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace – a očekávání jeho úspěchu jsou tak ze strany MŠMT maximální,“ sdělil Jakub Hodinář, 1. náměstek ministra školství, zodpovědný za evropské záležitosti.


CEITEC již dnes spolupracuje s nejvýznamnějšími světovými výzkumnými institucemi a vychází z jejich zkušeností. Proto je i část konference věnována odborným přednáškám zahraničních expertů, kteří představí prestižní vědecká centra, ve kterých působí, a možnosti jejich spolupráce s brněnským centrem excelence. Klíčové manažerské a vedoucí vědecké pozice v institutu se již začaly obsazovat uznávanými zahraničními odborníky, pracovníci centra jsou hodnoceni podle přísných mezinárodních standardů. Ambicí institutu je nejen spolupracovat, ale do několika let se stát součástí sítě prestižních zahraničních vědeckých center v celosvětovém měřítku.


V rámci dnešní zahajovací konference vědci veřejnosti představí unikátní vynálezy, které již v centru v současné době vznikají. Půjde například o speciální hydrogely, které dokážou slepit naštípnuté kosti pomocí injekční stříkačky bez nutnosti operace pacienta nebo o tzv. „smart“ materiály používané v letadlech, které budou umět nahlásit svoji vlastní poruchu. Pracuje se také na vývoji podkožního čipu, který změří životní funkce pacienta a na dálku o nich informuje lékaře, či o výrobu biosenzorů, které odhalí ranější stadium nemoci. Vědci se věnují výzkumu lidské mysli a zabývají se například tím, jak mozek pracuje, když člověk zrovna nemyslí. Také se učí rozlišovat různé druhy rakoviny a hledají vhodné možnosti její léčby. Díky těmto a dalším výsledkům vědecké práce pak lékaři v praxi budou schopni snadněji diagnostikovat závažná onemocnění.


Špičkové zázemí a vybavení budou kromě výzkumníků využívat i české a zahraniční firmy. Ty již dnes poptávají výzkum, vzdělávání odborníků a pronájem zařízení za více než 1,6 miliardy korun. Cílem centra je výrazně zvýšit spolupráci vědců a firem v regionu a celé zemi, přilákat další domácí i zahraniční investory a přispět tak ke vzniku nových inovativních společností a vytvoření dalších pracovních míst v perspektivních oborech.


Na vzniku centra se podílejí: Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav fyziky materiálů Akademie věd a Výzkumný ústav veterinárního lékařství.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.