Stanovisko Akademického senátu Masarykovy univerzity

  • 6. prosince 2011

Akademický senát Masarykovy univerzity odmítá návrh věcného záměru zákona o vysokých školách vypracovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tento návrh vnímá jako problematický a ve svých důsledcích pro vysoké školství škodlivý. Podporuje proto kritická stanoviska předložená Radou vysokých škol i České konference rektorů a žádá ministerstvo o jejich plné respektování. Akademický senát Masarykovy univerzity vyjadřuje zásadní nesouhlas se způsobem přípravy věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům a žádá ministra o stažení tohoto návrhu, což je požadavek v souladu se stanovisky Rady vysokých škol i České konference rektorů.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info