V kampusu začala stavba pavilonů pro biologické obory

  • 23. ledna 2012

Čtyři nové pavilony pro Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie (CESEB) se za peníze z evropských fondů začaly stavět v kampusu Masarykovy univerzity (MU). Dodavatelem stavby je Sdružení pro realizaci CESEB, tvořené firmou IMOS, a.s. a Syner Morava a.s., které uspělo ve výběrovém řízení. Sdružení se zavázalo dokončit stavbu pavilonů za 427 milionů korun bez DPH v listopadu 2013.


Nové budovy budou sloužit pro výuku a výzkum. Využívat je bude na 1000 studentů bakalářských, magisterských a doktorských programů a více než 250 zaměstnanců Ústavu experimentální biologie a Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU, které dosud sídlily v provizorních prostorách. Se zahájením výuky v nových budovách se počítá od roku 2014.


Ve třech pavilonech se budou nacházet laboratoře a učebny pro praktickou výuku s kapacitou od 20 do 50 studentů. Součástí výstavby bude i experimentální skleník a zahrada pro potřeby výzkumu botaniků a fyziologů rostlin. Nové prostory budou postaveny pro univerzitní herbář, jenž je se 650 tisíci položkami třetí největší v ČR.


Technicky nejnáročnější bude stavba čtvrtého pavilonu, kde jsou celá dvě patra koncipována jako tzv. sterilní prostory pro Českou sbírku mikroorganismů, která zajišťuje uchovávání bakteriálních kultur. Další dvě patra, také se zvláštním režimem, budou určena pro pracovní skupinu mikrobiologů a molekulárních biologů.


Moderně vybavené laboratoře a výukové prostory zajistí podmínky i pro základní výzkum v oborech jako molekulární biologie a genetika, fyziologie živočichů, botanika, zoologie, parazitologie a hydrobiologie. Mnohé týmy, které zde budou pracovat, již získaly mezinárodní uznání.


„Výhodou nového centra je jednak možnost unikátního spojení biologických, lékařských a biotechnologických oborů na jednom místě a současně i bezprostřední blízkost nově budovaných kapacit centra excelentního výzkumu CEITEC Masarykovy univerzity, kde budou právě naši absolventi nacházet uplatnění,“ řekl ředitel projektu Jan Helešic z Přírodovědecké fakulty MU.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info