Hodnoty v literatuře a umění

  • 6. – 7. září 2012
  • FF MU

Mezinárodní vědecká konference konaná u příležitosti 60. narozenin prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc., pořádá Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Českou asociací slavistů, Slavistickou společností Franka Wollmana a Středoevropským centrem slovanských studií.
Jednacími jazyky jsou všechny slovanské a světové jazyky.