Rektor Masarykovy univerzity ocenil úspěšné vědce i nadějné studenty

  • 16. května 2012

Celkem 11 nejlepších studentů nebo čerstvých absolventů doktorských a magisterských studijních programů Masarykovy univerzity (MU) dnes obdrželo cenu z rukou rektora. V rámci tradičního Dies academicus byl oceněn také nejlepší sportovní výkon a významný umělecký počin. Dlouholeté pracovní zásluhy vedoucího Ústavu slavistiky Filozofické fakulty MU Ivo Pospíšila ocenil rektor Stříbrnou medailí a Cenu rektora za významný tvůrčí čin obdržela letos díla dvě.


U příležitosti akademického svátku Dies academicus v aule právnické fakulty vystoupil rektor MU Mikuláš Bek s projevem k akademické obci. Upozornil na nepříznivý vývoj českého vysokého školství, který povede k výraznému poklesu úrovně veřejných vysokých škol.


„Pokud bude pokračovat trend poklesu financování vysokého školství a tlak na rychlé snižování počtu studentů zejména v magisterských a doktorských studijních programech, zhorší se už beztak nízká konkurenceschopnost českých veřejných vysokých škol jak v mezinárodním měřítku, tak ve vztahu k domácím soukromým vysokým školám, které využijí neuspokojenou poptávku po vzdělání,“ uvedl Mikuláš Bek ve svém projevu.


Cenu za významný tvůrčí čin si odnesl tým autorů pod vedením Jana Preislera z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty MU za patent vynálezu nového způsobu tvorby aerosolu, tedy směsi částic v plynu, který lze využít pro snadnou a rychlou analýzu obsahu vybraného prvku v kapalině. Stejnou cenu převzal také autor inovativní učebnice Vnitřní lékařství Miroslav Souček.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info