Na třech fakultách Masarykovy univerzity začaly stavební práce

  • 21. května 2012

Tři z devíti fakult Masarykovy univerzity zahájily rozsáhlé rekonstrukce a přestavby, jejichž cílem je modernizace a rozšíření stávajících prostor po výuku i výzkumnou činnost. Stavebním firmám, které uspěly ve výběrových řízeních, dnes předali staveniště zástupci fakulty informatiky a pedagogické fakulty. Na filozofické fakultě bylo staveniště předáno 26. března a začátkem dubna byly zahájeny vnitřní demolice příček a příprava objektů pro stavební činnost. Realizace všech projektů je spolufinancována z evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.


Nejdále jsou stavební práce na filozofické fakultě, kde v neděli 20. května začalo bourání tzv. traktu B2. Na jeho místě vyroste nová budova se šesti nadzemními a dvěma suterénními podlažími, v nichž bude umístěno podzemní parkování, výukové prostory včetně multimediální učebny a depozitář knih propojený se stávající fakultní knihovnou. Součástí projektu Centrum podpory humanitních věd (CARLA) je i rekonstrukce sousedních budov a úprava nádvoří. Dodavatelem stavby je firma Zlínstav, a.s., která se zavázala dokončit stavbu a rekonstrukci za přibližně 222,5 milionů korun v srpnu 2014.


Nová pětipatrová budova vyroste v rámci projektu Centrum výzkumných institutů a doktorských studií (CVIDOS) do konce roku 2014 v areálu pedagogické fakulty. Budovu postaví firma GEMO Olomouc za 90,3 milionů korun. Fakulta tak získá téměř 3890 m2 nových ploch, z toho 689 m2 pro činnost vědeckých institutů, seminární místnosti pro kolektivní práci doktorandů, jejich pracovny i pracovní zázemí pro vědecké týmy. První tři patra budovy budou určena pro provoz nového informačního a studijního centra. Celková kapacita knihovny se zvýší ze stávajících 660 m2 na 1874 m2 a přibude 132 studijních míst. Nebude chybět ani počítačová studovna a zasedací místnosti.


Staveniště pro budoucí pětipatrovou budovu A1 s parkovištěm a nutné stavební úpravy sousedních budov dnes stavařům předali i na fakultě informatiky. V novém čelním křídle budou umístěny posluchárny, učebny, laboratoře, kanceláře, knihovna a moderní datové centrum. Na tuto část projektu získala univerzita 350 milionů korun ze 4. prioritní osy Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.


Přestavba čelní budovy fakulty informatiky do ulice Botanická je součástí rozsáhlejšího projektu Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT – CERIT. Na nové prostory pro výzkum a vývoj bezprostředně naváže vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor specializovaný na oblast informačních technologií. Náklady na stavbu v rámci části projektu nazvané CERIT Science Park (CERIT-SP) ve výši přibližně 127 milionů korun budou ze 75 % financovány z Operačního programu Podnikaní a inovace řízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu.


V pondělí 28. května pak budou předávat staveniště i na ekonomicko-správní fakultě, kde je z evropských peněz plánovaná přestavba knihovny.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info