Fakulta sportovních studií naučí děti, jak se vyhnout úrazům

  • 28. května 2012

Prázdniny bez úrazu. Tak zní podtitul tradičního Dětského dne Krtka s Hrochem, který spolupořádá Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity (MU) 3. června od 14:00 do 18:00 na fotbalovém hřišti SK Tuřany v Brně. Zábavně-vzdělávacím programem plným soutěží a ukázek práce záchranné služby chtějí odborníci přispět k prevenci úrazů dětí, kterých zejména v letních měsících stále přibývá.


Na dětský den je vstup volný. Speciálně jsou zvány děti podporované Nadačním fondem dětské onkologie Krtek a Nadačním fondem Modrý Hroch a letos jsou poprvé pozvané i děti z Ústavu sociální péče Kociánka. Akce byla zařazena do kampaně Brněnské dny bez úrazů.


„Statistiky dětské úrazovosti v Jihomoravském kraji jsou alarmující. Zejména o prázdninách dochází u dětí k velkému počtu poranění,“ říká mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (ZZS JmK) Barbora Zuchová.


Nejvyšší nárůst počtu zraněných ve věku do 15 let zaznamenala ZZS JmK v letních prázdninách 2010. Jen během července a srpna ošetřila 143 zraněných dětí, což odpovídá dvojnásobnému nárostu oproti roku 2008. V minulém roce pak v období letních prázdnin záchranná služba registrovala výrazné zvýšení počtu případů, kdy došlo k popáleninovému úrazu dětí. Utrpělo ho 40% všech ošetřených dětských pacientů.


Na akci Dětský den Krtka s Hrochem spolupracuje Fakulta sportovních studií MU s výše zmíněnými nadačními fondy, s ALFA-HELICOPTER, spol. s. r. o., Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, městskou částí Brno-Tuřany a Sborem dobrovolných hasičů Holásky.


Na rozvoj aktivit a projektů souvisejících s tematikou prevence dětských úrazů se Fakulta sportovních studií MU v posledních letech zaměřuje systematicky.
Na první pomoc při dětských úrazech a jejich předcházení jsou zaměřené dva projekty, na něž Fakulta sportovních studií MU čerpala podporu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílovou skupinou jsou v obou případech pedagogové a pedagogičtí pracovníci druhého stupně základních škol a středních škol. Projekty Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě (www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode) a Na hřišti i na vodě být s dětmi v Jihomoravském kraji v pohodě (www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode) pozitivně přispívají ke snižování úrazovosti děti a mladistvých. Vzniklé materiály z projektů jsou dostupné na uvedených webových stránkách.


Na prvním zmiňovaném projektu fakulta úzce spolupracuje se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje. Zde nabízí zájemcům z celého Česka možnost vzdělávání v oblasti pohybových aktivit a první pomoci při úrazech. Seminář a kurzy, které v rámci projektu probíhají, jsou zaměřeny na nové postupy ve zvolených pohybových oblastech, prevenci úrazů při sportu a v neposlední řadě na novinky v legislativě. Po jejich absolvování získá pedagog osvědčení akreditované ministerstvem školství.


Celkem bylo k 30. dubnu 2012 proškoleno v této oblasti na 3400 pedagogů či pedagogických pracovníků. Pro ty, kteří se nemohou z kapacitních či časových důvodů zúčastnit prezenčních kurzů, jsou vytvořeny e-learningové kurzy, které doposud absolvovalo 660 pedagogů z celého Česka. Projekt hospodaří s dotací téměř 15 milionů korun.


Druhý projekt navázal na původní záměr a rozšířil nabídku poskytování první pomoci a prevenci úrazů při sportech, které se v poslední době těší oblibě na řadě škol, jako jsou snowboarding, cyklistika, raketové sporty a další. Projekt za 7 milionů korun proškolil k 30. dubnu 2012 na 140 učitelů z Jihomoravského kraje v e-learningových a prezenčních kurzech.


Do obou projektů se zapojila i Česká resuscitační rada, která odborně zaštítila materiály v oblasti kardiopulmonální resuscitace. V rámci realizace projektů vznikly první oficiální materiály prezentující inovativní postupy v poskytování neodkladné resuscitace dle Guidelines2010 na území Česka. Na danou tématiku navazuje pilotní projekt Rozmístění AED v Brně s cílem rozmístění 14 automatických externích defibrilátorů na veřejných místech a s cílem osvěty při resuscitaci pomocí AED. Na tomto projektu spolupracují Nadace Komerční banky Jistota, Fakulta sportovních studií MU, statutární město Brno, Česká resuscitační rada, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje.Kontakt:


Bc. Viktor Póč, M.Sc.
administrátor projektů
Fakulty sportovních studií MU
tel: 549495175
email: poc@fsps.muni.cz
Fakulta sportovních studií


MUDr. et Bc. Barbora Zuchová
tisková mluvčí ZZS
Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o.
tel: 724945383
email: zuchova.barbora@zzsjmk.cz


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info