Konference Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách

  • 18. – 20. červen 2012
  • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 31, Brno

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pořádá ve dnech 18. - 20. června 2012 konferenci Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách, která se koná v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který řeší Katedra speciální pedagogiky PdF MU v čele s prof. PhDr. Marií Vítkovou, CSc.
Konference se zabývá problematikou, jak motivovat nejen nadané žáky a studenty, aby si zvolili jako předmět svého zájmu a budoucího profesního zaměření matematiku a přírodní vědy. Konference je určena učitelům a ředitelům mateřských a základních škol, středních škol, pedagogickým pracovníkům vysokých škol, pracovníkům České školní inspekce a pracovníků dalších institucí, které se dané tematice věnují.
Podrobné informace a informace k přihlášce naleznete na https://is.muni.cz/obchod/fakulta/ped/konf/motivace_matika/


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info