Konference Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  • 12. září 2012

Katedra speciální pedagogiky PdF MU bude organizovat konferenci v rámci řešení
výzkumného záměru PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání na téma Profesní orientace žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem konference s mezinárodní účastí je
prezentovat aktuální informace o profesní orientaci žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Pozornost bude zaměřena na řešení problematiky v
mezinárodním měřítku, budou prezentovány některé výsledky výzkumů a diskutovány
problémy současné teorie i praxe.
Místo konání: Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 9, učebna 50
Jazyk konference: čeština, slovenština, němčina (simultánní tlumočení zajištěno)
Více informací naleznete na
http://www.ped.muni.cz/wsedu/index.php?p=pozvanka-vyzkumny-zamer-spec-potreby-zaku-rvp-zv-6
odkaz pro přihlášení: http://www.ped.muni.cz/wsedu/index.php?conference=4


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info