Masarykova univerzita zlepší jazykové vzdělávání studentů i pedagogů

  • 2. července 2012

Nové jazykové kurzy, semináře, odborné konference i studijní materiály pro učitele jazyků i studenty vysokých škol zajistí projekt IMPACT, který získal finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 66 milionů korun. Cílem projektu, jehož hlavním řešitelem je Masarykova univerzita, je zkvalitnit jazykové vzdělávání na vysokých školách v České republice a uplatnit nové, v zahraničí prověřené, metody.


„Jazykové znalosti absolventů vysokých škol musí reagovat na vývoj potřeb na trhu práce a zajistit jejich konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku. Tomu je třeba uzpůsobit také metody učení, ale i testovací a hodnotící nástroje,“ řekla ředitelka Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity a hlavní řešitelka projektu Hana Reichová.


Během tříletého projektu, který byl zahájen letos v květnu, vznikne celkem 16 zcela nových kurzů pro pedagogy a bude inovováno na devět desítek jazykových kurzů určených studentům. Řešitelé budou organizovat zahraniční stáže, semináře a workshopy. Výsledkem projektu budou také studijní materiály v podobě příruček, ale i speciální testovací sady pro konkrétní jazyky a fakulty. Výstupy projektu využije jen v prvních třech letech jeho realizace na 1460 pedagogů a více než 7000 studentů.


Projekt IMPACT realizuje Centrum jazykového vzdělávání na Masarykově univerzitě spolu s partnery z Technické univerzity v Liberci, Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. Do práce na projektu se dále zapojí dvacítka zahraničních lektorů, konzultantů a evaluátorů z dvanácti zemí světa.


Více informací na webové stránce: http://lingua.muni.cz/cs/projekty/impact/


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info