MU přispěla ke vzniku prvního internetového kurzu slovenštiny pro Čechy

  • 23. srpna 2012

Naučit se správně slovensky mohou zdarma Češi díky novému jazykovému kurzu na portálu Slovake.eu (www.slovake.eu). Na přípravě prvního internetového kurzu slovenského jazyka pro Čechy se podílelo Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (MU), které zajistilo jeho překlad a úpravu. Provozovatelem portálu s prvním funkčním vícejazyčným on-line kurzem slovenštiny je občanské sdružení Edukace@Internet. Česká verze kurzu byla spuštěna v uplynulých dnech.


Autoři projektu upozorňují, že dvacet let po rozdělení Československa je situace v jazykové oblasti obou zemí diametrálně odlišná. Zatímco mladí Slováci čtou knihy v češtině, sledují české filmy a někteří v češtině i studují, mnoha mladým Čechům kontakt se slovenštinou úplně chybí. Podle odborníků tak hrozí, že se za dalších 20 let budou mladí Češi a Slováci muset společně domlouvat anglicky, protože Češi už Slovákům nebudou rozumět.


„Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity se do projektu zapojilo mimo jiné i proto, že na naší univerzitě studuje velké množství Slováků, na fakultě informatiky jejich podíl dokonce činí téměř 40 %, a tak jsou to právě naši studenti a pedagogové, kteří přicházejí se slovenštinou denně do styku,“ řekl Marek Blahuš z Centra jazykového vzdělávání MU, který český překlad stránek koordinoval.


Přesto, že jsou si oba jazyky podobné, nelze se podle autorů spolehnout pouze na automatický překlad. „Namísto zvyku ‚stavanie májov’ totiž automatický překlad nabídne ‚mayská stavení?, z označení ‚slovakisté a slavisté? máme rázem fotbalový klub ‚slávisté? a ani doslovný překlad ‚Jak se voláš?? určitě není správná čeština,“ naznačil Blahuš.


Stránky v současnosti nabízí minikurz s nejčastějšími výrazy pro návštěvníky Slovenska, dva obsáhlé kurzy úrovní A1 a A2 podle Evropského referenčního rámce, gramatiku a didaktické hry zaměřené na procvičování slovní zásoby. Nechybí slovníky a zajímavé texty o Slovensku a slovenštině. Zaregistrovaní uživatelé mohou navíc komunikovat s ostatními prostřednictvím soukromých zpráv nebo vícejazyčného fóra. Stránka je přístupná bezplatně v osmi jazykových verzích (česky, anglicky, v esperantu, německy, francouzsky, litevsky, polsky, slovensky) s otevřenou možností přidávání dalších jazyků.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info