Rektor Masarykovy univerzity ocenil 14 úspěšných absolventů

  • 28. ledna 2009

Zlatou medaili předal rektor Masarykovy univerzity 14 absolventům při příležitosti 90. výročí založení druhé české univerzity. Uplynutí 90 let od schválení zákona o zřízení Masarykovy univerzity 28. ledna 1919 si na dnešním slavnostní shromáždění připomněla široká akademická obec, společně s představiteli města, Jihomoravského kraje a dalších významných institucí. Vůbec poprvé zazněly nové fanfáry, které pro univerzitu k oslavám výročí napsal skladatel Miloš Štědroň.


Rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala ve svém projevu vyzval univerzity, aby si jasně definovaly, co jsou a čím chtějí být, a tuto svou vizi pak dokázaly zprostředkovat veřejnosti a politikům. Varoval před ztrátou autonomie, která pro univerzity znamená především svobodné rozhodování o způsobu, podobě a cílech, jakými jsou vzdělání a vědecká práce vedeny. „Nelze připustit, aby veškeré vzdělávací a výzkumné cíle univerzitě předepisovaly externí subjekty,“ zdůraznil rektor. V takovém případě hrozí, že se z vysokých škol stanou „továrny na diplomy a výzkumné produkty, ale nebudou to už univerzity,“ podotkl rektor.


Oslavy 90. výročí založení Masarykovy univerzity budou pokračovat v průběhu celého roku. Již na dnešní večer je připraveno slavnostní operní představení Příhody lišky Bystroušky Leoše Janáčka v Janáčkově divadle. Právě Janáček se v roce 1925 stal prvním držitelem čestného doktorátu Masarykovy univerzity. Na výstavě ve foyeru Janáčkova divadla budou výtvarnými prostředky připomenuty základní teze, ze kterých se zrodila Masarykova univerzita.

Podrobnější pohled na významné události i osobnosti uplynulých 90 let přinese výstava s názvem Příběhy z dějin MU v prostorách Lékařské fakulty na Komenského náměstí. Zájemci o dění na brněnské univerzitě se mohou těšit také na novou knihu, která vyjde letos na jaře.


Na začátek února je plánovaná Výstava studentů a absolventů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty. Řadu akcí připravují i další fakulty a pracoviště MU, které si spolu s univerzitou připomenou 90 let existence. Více informací o programu oslav najdou zájemci na adrese www.90.muni.cz.


Všem, kteří absolvovali na Masarykově univerzitě od jejího založení, je určen Den absolventů. Na setkání připravované na 30. května na brněnském výstavišti jsou zváni všichni dosavadní absolventi, kterých je více než 125.000. Univerzita pro ně zpřístupnila zcela novou aplikaci ve svém Informačním systému. Zájemci se mohou registrovat na adrese http://www.absolventi.muni.cz.


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info