Vědci z Masarykovy univerzity začali zkoumat vliv internetu na mladou generaci

  • 13. září 2012

Psychologové, sociologové a mediální odborníci z Masarykovy a dalších zahraničních univerzit vytvořili nový mezioborový tým, který se bude intenzivně zabývat novými médii. Experti se budou věnovat zejména výzkumu chování dětí a mladistvých na internetu, s cílem podpořit jeho bezpečné užívání. Práci na projektu zahájili v letních měsících.


„V posledních letech je používání internetu často prezentováno takovým způsobem, že mnozí rodiče raději zavírají počítače před dětmi do skříní nebo se jim snaží internet výrazně omezovat. Druhým extrémem je nadměrné používání internetu dětmi - rodiče jsou někdy rádi, že je od dětí klid. Mají se rodiče při používání internetu dětmi bát? Jsou nebezpečí internetu pro děti tak ohrožující? Mají děti kontrolovat a internet omezovat? I na tyto otázky bychom rádi hledali odpovědi,“ vysvětluje garant projektu David Šmahel z Fakulty sociálních studií MU.


Na výzkumu se podílí dvě desítky odborníků včetně posil ze zahraničí. V nejbližší době se tým zapojí především do celoevropského výzkumu EU Kids Online III, který dlouhodobě monitoruje, jakým způsobem mladí lidé nakládají s digitálními médii. Cílem je mimo jiné vytvářet podklady pro účinná preventivní opatření a zvyšovat všeobecné povědomí v této oblasti.


Z předchozí etapy výzkumu, kterého se zúčastnilo přes 25 tisíc rodin z 25 evropských zemí, vyplývá, že s nějakým rizikem na internetu se setkalo 39 % dětí ve věku 9 až 16 let. Dětmi nejčastěji popisovaná rizika jsou komunikace online s lidmi, se kterými se neznají tváří v tvář, a setkávání se s potenciálně škodlivým obsahem. Osobní setkávání s lidmi, které děti znají jen online, nebo s kyberšikanou, patří mezi vzácné jevy. Podle dětí navíc riziko jen výjimečně vyústí v nějaké ublížení. Například okolo 13 % českých dětí se setkalo v běžném světě s někým cizím z internetu, ale pouze 1 % ze všech dětí uvedlo negativní zkušenost s tímto setkáním.


„Průzkumy dlouhodobě ukazují, že ohrožení dětí na internetu není tak velké, jak by se mohlo zdát třeba z novinových titulků. Je třeba děti i jejich rodiče nadále vzdělávat a učit je rizikům čelit, pozitiva používání internetu však jednoznačně převažují,“ doplňuje Šmahel.


Na vytvoření mezioborového týmu odborníků získala Masarykova univerzity dotaci z evropského Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Vytvoření interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových medií (VITOVIN - CZ.1.07/2.3.00/20.0184) potrvá tři roky a jeho výstupem bude řada vědeckých i popularizačně zaměřených publikací.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info