Problémy se závislostí dětí na internetu nevyřeší omezení a zákazy od rodičů

  • 13. září 2012

Vytváření závislosti na užívání internetu u mladých patří k častým tématům kritiků digitálních médií. Mezinárodní výzkum EU Kids Online, na kterém se podílí vědci z Masarykovy univerzity, ukazuje, že jen malé procento evropských dětí je vystaveno riziku nadměrného užívání internetu, které by mohlo být chorobné. V celoevropském výzkumu pouze jedno procento dětí vykázalo všechny znaky závislostního chování na internetu. Odborníci radí neřešit problémy pouhým zákazem.


„Určit, v jakém okamžiku už lze hovořit o chorobné závislosti, je obtížné. Neexistují v tomto směru žádná závazná měřítka. Je ale třeba si uvědomit, že co může rodičům, kteří nevyrůstali v digitální době, připadat jako nadměrné nebo jako závislost, může být ve skutečnosti mezi novou generací norma,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu a psycholog David Šmahel.


Experti upozorňují, že není rozumné ignorovat pozitivní efekty internetu ve snaze zabránit, aby měl negativní důsledky na život dítěte. Je proto důležité porozumět tomu, které typy aktivit a v jakých kombinacích nejpravděpodobněji vedou k negativnímu používání internetu.


Podle výsledků výzkumu, který sledoval děti ve věku od 11 do 16 let, jsou zranitelnější spíše starší děti, zejména pak ty s emocionálními problémy nebo ty, které rády vyhledávají nové a vzrušující zážitky. Nicméně podobně náchylné k závislosti jsou i děti, které tráví více času online a překvapivě také ty, které jsou digitálně nadprůměrně gramotné.


„Náchylné mohou být děti, u kterých se kombinuje to, že se nacházejí v nějakém psychologicky citlivém období, navíc mají vysoké digitální dovednosti a k tomu ještě příležitost je uplatnit. Má-li dítě problémy v jiných oblastech života, je pravděpodobnější, že je bude mít i s internetem,“ doplňuje Šmahel.


Doporučení, která z toho podle odborníků plynou, nejsou ve sféře zakazování a obecně restriktivních opatření. Ty totiž nejdou k příčinám závislostního chování. Klíčové je s dětmi od počátku komunikovat o tom, proč a co dělají na internetu a současně nezanedbávat jejich emocionální a sociální potřeby v běžném světě.


„Doporučujeme, aby se rodiče aktivně zapojili do online aktivit svých dětí tím způsobem, že s nimi budou diskutovat o tom, co na internetu dělají, a budou připravení jim pomoci, pokud nastane nějaký problém. Pomoc může ve výsledku spočívat i v návštěvě psychologa,“ dodává Šmahel.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info