Celouniverzitní počítačová studovna Masarykovy univerzity

  • 21. ledna 2004

Masarykova univerzita již více než tři roky poskytuje svým studentům službu ne zcela obvyklou na vysokých školách v ČR. 7 dnů v týdnu a 24 hodin denně mohou studenti využívat ke studiu více než sto počítačů Celouniverzitní počítačové studovny MU.
Studovna je vyhrazena pro samostatnou práci studentů a neprobíhá zde žádná výuka. Nabízí všem studentům MU volný přístup k informačním zdrojům dostupným v síti internet, včetně zdrojů dostupných v samotné sítě MU, a poskytuje studentům prostředí pro samostatnou práci na PC se základními kancelářskými aplikacemi, ale i specializované softwarové vybavení. Studenti zde mohou rovněž používat scanner, uložit si data na CDROM, vytisknout své práce na laserové tiskárně, případně svázat do kroužkové vazby. Od podzimu 2003 si mohou studenti přinést a k internetu připojit své vlastní přenosné počítače.
Softwarové a hardwarové vybavení Celouniverzitní počítačové studovny je mimo požadavků univerzity a jednotlivých fakult doplňováno a pořizováno i podle požadavků samotných studentů. Protože není zcela jednoduché rozpoznat, jaké vybavení je pro práci takto rozsáhlé a různorodé skupiny studentů potřebné, jsou ve spolupráci s Fakultou sociálních studií prováděny průzkumy spokojenosti studentů s poskytovanými službami. Svými odpověďmi mají studenti možnost výrazně ovlivňovat další rozvoj poskytovaných služeb.
O služby poskytované Celouniverzitní počítačovou studovnou je mezi studenty Masarykovy univerzity velký zájem. Během roku 2003 navštívilo studovnu celkem 13 272 studentů. Například i o víkendu, kdy je návštěvnost nižší, navštíví studovnu průměrně 800 studentů za den. V běžném pracovním dni to bývá dvojnásobek, tj. kolem 1600 návštěvníků. Zájem studentů je tak velký, že ve špičkách přesahuje kapacitní možnosti studovny. Proto se uvažuje o zvýšení počtu dostupných počítačů.
Kontakt:
Radim Peša
Email: pesa@ics.muni.cz
Tel. 549 495 859


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info