Masarykova univerzita drží rekord v počtu přihlášek

  • 30. března 2009

Přes dlouhodobý pokles populační křivky se počet přihlášek na Masarykovu univerzitu stále drží v rekordních číslech. Uchazeči o studium v bakalářských a magisterských programech na Masarykově univerzitě letos podali a zaplatili téměř 58 000 přihlášek, což je pro tento typ studia stejně jako loni. Masarykova univerzita tak opět potvrdila, že je vysoce žádanou univerzitou, uznávanou v celém středoevropském prostoru. V akademickém roce 2009/2010 je univerzita připravena zapsat přibližně 15 000 nových studentů.
Celkový počet přihlášek podaných na Masarykovu univerzitu není konečný. Otevřeno je stále přijímací řízení do navazujících magisterských a doktorských programů. Loni se počet přihlášek podaných do všech typů akreditovaných studijních programů na Masarykově univerzitě vyšplhal až na 65 000. „V letošním roce lze očekávat podobně vysoké číslo, stále více lidí si začíná uvědomovat význam vzdělání pro zlepšení své pozice na trhu práce,“ řekla prorektorka pro informační technologie Ivana Černá.
Ve srovnání s loňským rokem zaznamenala největší nárůst zájmu ze strany uchazečů Fakulta sociálních studií, kam bylo podáno celkem 10 864 přihlášek. Bezmála 11 000 přihlášek evidují také na Filozofické fakultě. Nárůst v počtu přihlášek překvapivě zaznamenala i Přírodovědecká fakulta, kde se sešlo více než 4000 přihlášek, což je o 845 více než loni. Tradičně velký zájem je o studium na Lékařské fakultě, Právnické fakultě a Ekonomicko-správní fakultě.
Přihlášky do bakalářských a magisterských programů mohli uchazeči podávat elektronicky do konce února 2009. Jako novinku univerzita zavedla možnost zaplatit poplatek za přijímací řízení on-line pomocí běžné platební či kreditní karty. Tuto možnost využilo 11 procent všech uchazečů. Všechny přihlášky byly zaplaceny přes elektronické Obchodní centrum MU.
Podmínkou pro přijetí na sedm z devíti fakult je úspěšné absolvování testu studijních předpokladů. Letos jej budou uchazeči skládat ve dnech 9., 10. a 11. 5. Starší varianty testů si mohou vyzkoušet nanečisto na internetu. K on-line procvičování se v anketě přihlásilo 63 % z 2000 respondentů. Na Fakultě sociálních studií mají přijímací zkoušky podobu Scio testů, na Lékařské fakultě skládají uchazeči oborové testy z biologie, chemie či fyziky.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info