"Masarykova univerzita v Brně. Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě." Křest knihy.

  • 10. prosince 2009
  • Aula Fakulty sociálních studií, Joštova 218/10, Brno

Rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala si Vás dovoluje pozvat na Slavnostní křest knihy Lukáše Fasory a Jiřího Hanuše


„Masarykova univerzita v Brně. Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě“


Křest knihy se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince 2009 v 15 hodin v aule Fakulty sociálních studií, 3. NP, Joštova ul. 218/10, Brno.


Program:
Úvodní slova rektora MU
Zamyšlení autorů nad knihou
Křest knihy za účasti emeritních rektorů MU


Slavnostní uvedení doprovodí četba z textů Arna Nováka a Jana Skácela v přednesu Ladislava Lakomého a skladby Leoše Janáčka a Miloše Štědroně v provedení Graffova kvarteta.


Knihu vydalo Nakladatelství Masarykovy univerzity,
rozsah 272 stran, formát 26 x 21 cm, pevná vazba s přebalem.
Běžná cena 450 Kč, cena při uvedení 290 Kč.Kniha si klade dva významné cíle: oslavit 90. výročí vzniku univerzity a otevřít diskusi o tradicích, podmínkách a perspektivách univerzitního vzdělávání. Chce proto oslovit široký okruh čtenářů spojených s Masarykovou univerzitou, Brnem a Moravou a připomenout jim u příležitosti jubilea slavné i stinné stránky dějin alma mater. Autorům, vědeckým pracovníkům Historického ústavu Filozofické fakulty MU, však jde také o příspěvek do vědecké diskuse o otázce postavení univerzity ve společnosti, o proměnách vědy, vysokoškolského studia a celé univerzitní kultury ve velmi dramatických a totalitními ideologiemi silně poznamenaných českých a evropských dějinách 20. století. Jejich snahou je neulpět v minulosti a zároveň ji ani nepřikrašlovat, obcházet nebo zapírat. Na tento úkol se připravili velmi zodpovědně svým bádáním v řadě historických pramenů. Navíc se jim podařilo udržet vysokou literární úroveň textu a některé kapitoly lze číst „jedním dechem“. Text knihy doprovází přes 230 historických i soudobých fotografií.
Přílohy obsahují chronologický přehled událostí, seznam rektorů a nositelů čestných doktorátů Masarykovy univerzity.


Autoři knihy:
Lukáš Fasora (nar. 1972) se badatelsky orientuje především na české a středoevropské dějiny 19. století, zvláště se zabývá otázkami změn v městské společnosti, generováním elit v městské samosprávě a aspekty vztahů měšťanstva a dělnictva. Editor a spolu autor řady výzkumných projektů.
Jiří Hanuš (nar. 1963) se věnuje kulturním dějinám 19. a 20. století, českým církevním dějinám po roce 1945 a dějinám historiografie. Podílí se na výzkumných projektech Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a na badatelských a publikačních projektech Centra pro demokracii a kulturu. Je šéfredaktorem časopisu Církevní dějiny, editorem a spolueditorem sborníků věnovaných sekularizaci a kultuře.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info