Masarykova univerzita získala prostředky na zlepšení tlumočnických služeb pro neslyšící

  • 5. června 2009

Centrum českého znakového jazyka a tlumočnictví vznikne na Masarykově univerzitě díky projektu Inovace tlumočnictví a komunikačních služeb (ComIn), který úspěšně prošel výběrovým řízením a dostane dotaci z operačního programu Evropské unie, Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Dotace ve výši osmatřiceti milionů korun bude sloužit ke zvětšení komfortu studia pro osoby se sluchovým postižením a omezenou komunikační schopností. Peníze pomohou zvýšit standardy studia nejen na Masarykově univerzitě, ale rovněž na partnerských vysokých školách.


Díky dotaci bude rovněž možné zřídit odborné poradenství a specifickou praktickou výuku studentů s těžkým sluchovým, dyslektickým a dysgrafickým postižením, a také vytvořit knihovnu videomateriálů, on line výkladový slovník znakového jazyka či technologické centrum.


Peníze budou využity i na vybudování diagnostického centra specifických poruch učení včetně psychologického, logopedického a technologického servisu pro studenty s omezenou komunikační schopností.


Projekt ComIn, financovaný Evropským sociálním fondem a Ministerstvem školství v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, byl zahájen prvního června a bude ukončen v květnu roku 2012. Řešitelem je Středisko pro pomoc studentů se specifickými nároky, Teiresiás, při Masarykově univerzitě. Podrobnější informace jsou k dispozici na http://www.teiresias.muni.cz/comin/.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info