Na Masarykově univerzitě vznikl ústav zaměřený na technologické právo

  • 15. prosince 2009

Nejen na ochranu základních práv uživatelů internetu, bezpečnost elektronického obchodování a počítačovou kriminalitu se zaměří nový Ústav práva a technologií, který založili odborníci na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Jako první specializované pracoviště tohoto typu v České republice bude vzdělávat experty na právo v informačních a komunikačních technologiích, energetické právo a další příbuzné obory. Činnost zahájí 1. ledna 2010.
„S rostoucím významem moderních technologií roste i potřeba ochrany společnosti před jejich negativními dopady, současně je ale nutné usilovat o zachování maximální svobody jednotlivce,“ řekl vedoucí projektu Radim Polčák z Pracovní skupiny pro právo a informační technologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
Naléhavost potřeby upravit pravidla pro chování uživatelů moderních technologií dokazuje i nárůst počtu případů softwarového pirátství. Podle policejních statistik bylo v roce 2008 zaznamenáno více než 400 případů softwarového pirátství, což je o čtvrtinu více než v roce 2006. Škody způsobené útoky na data a datové nosiče dosahují desítek milionů korun. Na rostoucí důležitost oboru technologického práva reagovala Právnická fakulta Masarykovy univerzity zřízením Ústavu práva a technologií a projektem Právo a technologie.
Založení ústavu umožní dále rozšířit portfolio vysoce specializovaných magisterských a bakalářských kurzů vyučovaných v češtině a angličtině. Legislativní, správní a soudní orgány i firmy a advokátní kanceláře také dostanou možnost ve větší míře využít expertních služeb špičkových specialistů a Česká republika získá tolik potřebné akademické zastoupení na specializovaných mezinárodních fórech a v evropských projektech.
Cílem projektu, který je financován z evropského Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost částkou přibližně 11 milionů korun, je modernizace současných a zavedení nových kurzů v oborech technologického práva s důrazem na právo informačních a komunikačních technologií a energetické právo. Počítá se také s rozšířením stávající spolupráce se zaměstnavateli z řad právních kanceláří, hi-tech společností, soudnictví a státní správy.


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info