V Brně vznikl institut pro výzkum rakoviny a geneticky podmíněných chorob

  • 11. ledna 2010

Sloučením tří specializovaných pracovišť vznikl v kampusu Masarykovy univerzity Babákův výzkumný institut. Moderní centrum se specializuje na výzkum v oblasti imunologie, onkologie, hematologie i závažných geneticky podmíněných chorob. Zaměřuje se také na vývoj protinádorových vakcín. Na jeho činnosti se podílí vědecké týmy z Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno. Institut zahájil činnost 1. ledna 2010.
„Hlavním cílem je vytvořit optimální podmínky v oblasti preklinického a klinicky aplikovaného výzkumu s rychlým využitím poznatků v praxi,“ řekl ředitel institutu Roman Hájek. „Klademe důraz na funkční propojení univerzitního výzkumného pracoviště s fakultní nemocnicí, kde jsou výstupy výzkumu použity,“ dodal.
Institut sídlí v komplexu laboratoří biomedicínských technologií v kampusu Masarykovy univerzity. Příprava protinádorových vakcín je soustředěna do speciálních čistých výrobních prostor, které jsou jedinými svého druhu na univerzitní půdě v Česku a splňují veškeré standardy pro výrobu léčivých přípravků.
Špičkové laboratoře s moderním technologickým zázemím usnadňují těsnou spolupráci lékařů a přírodovědců při výzkumu nových léčebných postupů a stanovení nových markerů senzitivity a rezistence na léčiva. Společným cílem je především účinná a přitom šetrná léčba rakoviny a geneticky podmíněných chorob, která se opírá o aktivaci vlastního imunitního systému pacienta. Do výzkumných aktivit jsou zapojeny také tři desítky studentů bakalářských, magisterských a doktorských programů.
Činnost institutu zajišťují tři divize s celkem více než 50 výzkumníky a rozpočtem 50 milionů korun ročně:
Univerzitní výzkumné centrum – Česká myelomová skupina patří mezi 10 největších výzkumných týmů v Evropské unii zabývající se výzkumem druhého nejčastějšího krevního nádorového onemocnění - mnohočetného myelomu. Centrum koordinuje výzkumné aktivity v rámci střední a východní Evropy, v rámci European Myeloma Network, ve které je spolunavrhovatelem dvou projektů v rámci 7. rámcového programu EU.
Univerzitní centrum buněčné imunoterapie se zaměřilo na aplikovaný výzkum v oblasti imunologie, onkologie, hematologie a pediatrie. Nosnými programy jsou příprava individualizovaných protinádorových vakcín pro klinické použití, studium autoimunitních chorob včetně diabetu a roztroušené sklerózy. Jako jediné akademické centrum v České republice realizuje v současné době tři akademické klinické studie ve spolupráci s renomovanými tuzemskými klinickými pracovišti. Nové klinické testy s protinádorovou vakcínou pro pacienty se zhoubným mozkovým nádorem glioblastomem byly zahájeny v listopadu 2009.
Laboratoře molekulární cytogenetiky jsou specializovaným genetickým pracovištěm přírodovědecké a lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Brno, které se dlouhodobě zabývá výzkumem strukturních i početních abnormalit chromozomů ve vztahu k patogenezi závažných geneticky podmíněných chorob a některých onkologických onemocnění. V rámci Babákova výzkumného institutu se laboratoř soustředí zejména na výzkum a diagnostiku chromozomových odchylek u pacientů s mnohočetným myelomem a monoklonální gamapatií. Tato divize však rozšiřuje svůj program i na identifikace závažných geneticky podmíněných chorob.
Dokladem důrazu na aplikovaný výzkum je intenzivní spolupráce s Fakultní nemocnicí Brno ve formě čtvrté externí divize, kterou jsou Laboratoře experimentální hematologie a buněčné imunoterapie ve Fakultní nemocnici Brno, jež se nachází v těsném sousedství Univerzitního kampusu Bohunice. Probíhá zde intenzivní spolupráce s řadou klinických pracovišť, zvláště pak s Interní hematoonkologickou klinikou. Ve spolupráci s Fakultní nemocnice Brno jsou plánovaná testování v klinických studiích fáze II., pro které jsou nemocnici vybudované optimální podmínky tak, aby nemocní mohli mít přínos z perspektivních výstupů co nejdříve.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info