XVII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně

  • 29. září – 2. října 2010
  • Brněnské výstaviště, pavilon E, Brno