Bezpečnostní experti Masarykovy univerzity se podíleli na odhalení kybernetického útoku

  • 15. února 2010

Tým bezpečnostních expertů z Masarykovy univerzity odhalil v rámci práce na projektu obranného výzkumu Ministerstva obrany s názvem CYBER, dosud neznámou a celosvětově rozprostřenou síť zařízení, která byla účelově a skrytě napadena nebezpečnými viry.
Cílem této sítě se staly domácnosti a malé firmy a jejich zařízení umožňující připojení k internetu. Útočníci využili skutečnosti, že narozdíl od osobních počítačů nemají tato jednoúčelová zařízení (tzv. SOHO) žádnou antivirovou ochranu a běžný uživatel nemá šanci jejich napadení a zneužití zjistit. Prolomili výrobcem přednastavená hesla a jsou připraveni provádět libovolnou manipulaci s daty uživatelů, která přes tato zařízení protečou.
Mezi hlavní hrozby patří získání nejrůznějších citlivých údajů, jako jsou přístupové údaje k bankovním účtům, e-mailovým schránkám, přístupová hesla k různým službám, sociálním sítím a další osobní údaje uživatelů. Komunikace uživatelů je přesměrována na předem připravené servery, které data uživatelů odposlouchávají. Tato velká síť je také zřejmě připravena k hromadnému útoku proti budoucímu zvolenému cíli. Síť podrobených zařízení (botnet) byla objeviteli pojmenována Chuck Norris.
Každé elektronické zařízení připojené k vnější počítačové síti je třeba považovat za možnou vstupní bránu do bytu či kanceláře, a proto vyžaduje důkladné zabezpečení. Odborníci resortu obrany a Masarykovy univerzity doporučují neprodleně nastavit nové a silné přihlašovací údaje pro modemy a bezdrátové přístupové body k domácímu internetu a zakázat vzdálenou správu těchto zařízení z vnější sítě.
Na projektu obranného výzkumu Ministerstva obrany s názvem CYBER spolupracuje tým bezpečnostních expertů Masarykovy univerzity, Univerzity obrany a bezpečnostní tým CIRC Ministerstva obrany.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info