KŘEST KNIHY

  • 27. května 2010
  • Fakulta sociálních studií MU

Nakladatelství Masarykovy univerzity
a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity


si Vás dovolují pozvat na křest knihy
a přednášku prof. Roberta CLIQUETA


BIOSOCIAL INTERACTIONS IN MODERNISATION


dne 27. května 2010 ve 13.00 hodin
posluchárna č. 51 (5. podlaží)
Fakulta sociálních studií MU
Joštova 10, BrnoKniha se zabývá řadou významných společenských otázek plynoucích ze střetu mezi lidským evolučním dědictvím a požadavky a adaptivními nároky vytvořenými novým životním prostředím v moderní době.
Zkoumá nejvýznamnější zdroje lidské biosociální variability (individuální, věková, sexuální, rodinná, reprodukční, sociální, mezigenerační) ve vztahu k moderním sociálním praktikám (např. individualismus, diskriminace starých lidí, sexismus, nadřazování rodiny nad jednotlivce, pro- nebo antinatalismus, třídní předsudky, rasismus aj.).
Přináší úvahy autora nad důsledky, které z konfrontace vyplývají.


ROBERT CLIQUET, profesor biologické antropologie a sociální biologie na Univerzitě v Gentu, je autorem téměř 200 odborných článků a několika knih zabývajících se tématem populace, rodiny a populační politikou na globální i regionální úrovni.
Dlouhodobě spolupracuje s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity na komparativní studii populační politiky a projektu zkoumajícího integraci žen-imigrantek. Přednáší zde na téma sociální biologie v procesu modernizace.


Knihu vydalo Nakladatelství Masarykovy univerzity
1. mezinárodní vydání
Brno 2010
Rozsah 726 stran
Běžná cena 960 Kč (včetně DPH)
CENA PŘI UVEDENÍ 700 Kč (včetně DPH)Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info