Do příštího roku vstupují lidé s optimismem, ne však vůči politice

  • 27. prosince 2013

Svůj osobní život v roce 2014 vidí lidé spíš optimisticky. Netýká se to však hodnocení národní politiky, ekonomiky nebo sociálních otázek, kde je jejich očekávání převážně pesimistické. Vyplývá to z prvních výsledků mezinárodního výzkumu Naděje 2014, do které se Česká republika zapojila vůbec poprvé díky Psychologickému ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (MU). Během listopadu odpovědělo v internetovém dotazníkovém šetření více než 1400 respondentů ve věku 15 až 75 let. Převážná většina z nich byly ženy.


„První výsledky analýzy dat ukazují, že i když to tak nemusí vypadat, mezi lidmi naděje stále je,“ zhodnotila prvotní výstupy šetření garantka výzkumu pro ČR Alena Slezáčková z Psychologického ústavu Filozofické fakulty MU. Nejčastěji dotazovaní vkládají naději sami v sebe a pro mnoho lidí jsou zdrojem naděje i životní partneři a přátelé. „Průzkum ukázal, že významné pro naše osobní naděje jsou i příklady jiných lidí, kteří si umějí v životě poradit,“ uvedla psycholožka.


Důraz na mezilidské vztahy je patrný i z toho, co si lidé do příštího roku nejvíce přejí. Na prvním místě je šťastné partnerství, manželství a rodina. Hodně lidí touží po dobrém zdraví a harmonii v životě a na čtvrtém místě v celkovém hodnocení jsou dobré a důvěrné vztahy s druhými lidmi. Přání mít více peněz nebo být úspěšný v práci se ve výzkumu ocitly na opačném konci žebříčku.


Při naplňování svých představ a nadějí lidé využívají různé strategie. Nejčastěji se snaží analyzovat okolnosti svého života a přemýšlet o nich. Druhou z často uváděných možností je, že lidé čtou a informují se, a na pomyslném třetím místě je přijímání zodpovědnosti a angažování se. „Respondenti tedy dávají přednost racionálnímu a aktivnímu přístupu k naplňování svých nadějí,“ doplnila Slezáčková.


Zatímco mezi muži a ženami nejsou rozdíly v přáních a očekáváních příliš veliké, v různých věkových kategoriích se liší. Ohledně osobního života jsou pro příští rok nejoptimističtější mladí lidé mezi 18 a 29 lety, nejméně optimismu mají lidé nad 60 let. V otázkách národní politiky jsou nejpesimističtější lidé mezi 30 a 39 lety.


Mezinárodní průzkum umožní také srovnání se zapojenými zeměmi, v současnosti je k dispozici základní srovnání se Švýcarskem. Podle něj jsou Češi méně optimističtí než Švýcaři. Češi jsou také méně spokojení s mezilidskými vztahy a vykazují menší míru naděje. Na rozdíl od Švýcarů však lidé v České republice vidí svůj život jako více smysluplný.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info