Vědci využívají nové superpočítače

  • 29. května 2014

Vědci z celé České republiky i ze zahraničí mají nově k dispozici supervýkonnou výpočetní a úložnou techniku. Masarykova univerzita (MU) totiž dokončila projekt s názvem CERIT Scientific Cloud (CERIT-SC), který umožnil nakoupit výpočetní techniku za 130 milionů korun. Toto mimořádné technické vybavení je k dispozici formou cloudového přístupu (podobně jako komerční cloudové systémy např. firem Amazon či Google). Pro získání přístupu vědci nemusí podávat formální žádost a za přístup rovněž neplatí.


V centru je k dispozici více než 4500 procesorových jader a přes 4 petabajtů (1 petabajt = 1 milion gigabajtů) úložné kapacity pro data. Tento pro laiky těžko představitelný výpočetní výkon umožňuje studovat velmi složité jevy a ukládat a zpřístupnit mimořádné objemy dat například při studiu lidského genomu či astronomická data z NASA, ale třeba i vytvářet speciální prostředí, v němž se simuluje chytrá energetická síť celé ČR. „Podařilo se nám více jak stokrát zrychlit rekonstrukce stromů z laserové stopy, což vědcům z CzechGlobe umožní mnohem podrobnější a rozsáhlejší studium vývoje dřevěné hmoty v závislosti na vlivech vnějšího prostředí,“ sdělil ředitel centra Luděk Matyska.


Centrum je součástí národní e-infrastruktury, systému výpočetních a úložných kapacit propojených vysokorychlostní počítačovou sítí. Tu kromě centra CERIT-SC dále tvoří sdružení CESNET a superpočítačové centrum IT4Innovations. CERIT-SC spolupracuje se dvěma desítkami významných národních partnerů. Kromě již zmíněného CzechGlobe je centrum zakládajícím členem českého uzlu projektu ELIXIR, spolupracuje s BBMRI_CZ, centrem výzkumu nádorových onemocnění RECAMO či Moravskou zemskou knihovnou.


„Zajištěním unikátního výpočetního zázemí centrum výborně doplňuje univerzitní aktivity v oblasti věd o živé přírodě, zdraví člověka či péče o životní prostředí v nově budovaných univerzitních centrech jako CEITEC a CETOCOEN,“ uvedl prorektor pro informační technologie MU Josef Janyška.


Kvůli rekonstrukci a dostavbě Fakulty informatiky MU se vybavení zatím nachází v provizorních prostorách. Nová budova v Botanické ulici je však již zkolaudována a technika se sem bude postupně stěhovat v letních měsících. Pro superpočítačové centrum je v nových prostorách vyhrazen velký sál v pátém patře. Slavnostní otevření nové budovy je plánováno na 19. září.


Vybudování centra umožnila dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Další financování bude zajištěno z národních zdrojů i mezinárodních grantů.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info