Studenti pedagogické fakulty dostanou ke startu semestru novou knihovnu

  • 10. září 2014

Zcela novou knihovnu a prostory pro pět výzkumných institutů otvírá v pondělí 15. září Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Oboje najdou studenti i zaměstnanci fakulty v jedné budově pod názvem Centrum výzkumných institutů a doktorských studií (CVIDOS) ve stávajícím areálu fakulty v ulici Poříčí 31.


Existence nové budovy výrazně zjednodušuje život jak studentům a dalším návštěvníkům knihovny, tak zaměstnancům institutů. Kvůli nedostatku vhodných prostor dosud obojí fungovalo ve stísněných podmínkách a například různé částí knihovny odděleně. „Realizací celého projektu se nám podařilo integrovat veškeré studijní zdroje do jednoho moderního komplexu. Studenti získali přístup k celému knižnímu fondu i k elektronickým zdrojům, mají k dispozici kolektivní studovny i dostatek počítačů pro tvorbu seminárních prací,“ uvedl ředitel projektu Jiří Němec.


Centrum vzniklo díky dotaci 140 milionů korun z evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Knihovna, jejíž interiér a barevnost navrhovali studenti katedry výtvarné výchovy pod vedením Petra Kamenického, zabírá v budově suterén, přízemí a první dvě nadzemní podlaží. Zaměstnanci fakulty se na vnitřním uspořádání budovy výrazně podíleli, což ocení také studenti s postižení, na něž se při budování výrazně myslelo. „V knihovně mají bezbariérová pracovní místa, nevidomí se mohou orientovat podle vodicích linií a máme i seminární místnost s kulatým stolem, aby na sebe viděli neslyšící při komunikaci ve znakovém jazyce,“ sdělil proděkan fakulty Karel Pančocha a dodal, že zdi knihovny zdobí nová sbírka děl absolventů a studentů fakulty.


Zbývající dvě patra stavby patří pětici výzkumných institutů. Badatelé se v nich zabývají například výzkumem vzdělávacího obsahu, dopadem školských reforem, tím, jak dělat co nejlepší učebnice nebo jak pracovat s nadanými žáky. Snaží se také popsat příčiny šikany či vytvořit vzdělávací strategie pro sociálně znevýhodněné žáky.


Program pondělního slavnostní otevření zahrnuje autorská čtení patronů nové knihovny Víta Slívy, Petra Hrušky a Kateřiny Tučkové, absolventky dějin umění a českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě MU, která začínají v 15 hodin. Od 18 hodin se na fakultním sportovním oválu koná koncert kapely Rolling Stones Revival Band Brno, který vysokoškoláky oficiálně přivítá v novém akademickém roce.


Generální dodavatelem stavby byla společnost Gemo Olomouc, spol. s r.o.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.