Univerzita přijala plán na zajištění rovného přístupu ke vzdělávání

  • 10. února 2015

Nový plán, jak zajistit rovný přístup k vysokoškolskému vzdělání a umožnit vystudovat i lidem s různým znevýhodněním, představila zkraje února Masarykova univerzita. Jeho cílem je nejen poskytnout potřebný servis šikovným a talentovaným studentům se specifickými poruchami učení a zdravotním postižením, ale umožnit studium i těm nadaným, kteří pochází ze znevýhodněného prostředí. Chce také pomáhat mladým lidem efektivněji hledat zaměstnání a navazovat potřebné pracovní kontakty už na vysoké škole.


„Záměrem univerzity je aktivně se podílet na vyhledávání talentů, rozšiřovat přístup k poradenským službám, posilovat vybrané dovednosti studentů, eliminovat nejrůznější bariéry při studiu a celkově kultivovat prostředí univerzity ve smyslu otevřenosti k rozmanitosti,“ uvedl Jiří Němec, děkan pedagogické fakulty, jenž přípravy strategického dokumentu koordinoval.


Součástí koncepce je proto vytvoření nových služeb nebo vylepšení těch stávajících. Jde například o přípravný ročník pro uchazeče z jazykově a kulturně odlišného prostředí a důraz na vzdělávání menšin obecně, vznik náborového portálu, který pro celou univerzitu zprostředkuje kontakt mezi studenty a potenciálními zaměstnavateli, vylepšený systém kariérního poradenství nebo motivační kurzy pro zájemce o studium, které mají uchazečům pomoct lépe si vybrat svůj studijní obor.


„Masarykova univerzita patří v oblasti vzdělávání mezi silné a dominantní hráče, kteří určují směr dalšího vývoje. Z takového postavení ale plyne také úkol pomáhat a pečovat o ty, kteří pomoc potřebují a jejichž výchozí podmínky nejsou rovné tak, aby možnost získat vzdělání byla na počátku pro všechny stejná,“ zdůraznil rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.


Kontakt: Tereza Fojtová, tel: 549 49 49 49, mobil: 724517335, e-mail: fojtova@muni.cz


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info