Na funkci rektora Masarykovy univerzity pro příští období kandiduje jen současný rektor

  • 13. března 2015

Pouze jediný kandidát byl navržen do voleb rektora Masarykovy univerzity (MU) pro následující funkční období od 1. září 2015 do 31. srpna 2019. O znovuzvolení do čela druhé největší české univerzity se bude ucházet současný rektor Mikuláš Bek, který již získal podporu všech děkanů. Volit bude Akademický senát MU na svém zasedání 20. dubna 2015.


Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (50 let) se stal poprvé rektorem v září 2011, kdy ve funkci vystřídal po druhém funkčním období Petra Fialu. Tehdy se o zvolení do čela univerzity ucházelo celkem pět kandidátů. Původní profesí muzikolog Bek se řízení univerzity ujal po několikaleté zkušenosti z působení v pozici prorektora pro strategii a vnější vztahy a vedení Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty MU.


V současnosti je Bek také místopředsedou České konference rektorů. Jako vysokoškolský pedagog pracoval i na Univerzitě Karlově a Univerzitě Palackého v Olomouci. Působil v Poradním sboru města Brna pro kulturní politiku. Ve své vědecké práci se zaměřuje na hudební sociologii a dějiny novější hudby 19. a 20. století.


Kandidáta na rektora volí tajným hlasováním akademický senát univerzity, který má nyní celkem 50 členů, z toho 20 studentů. Pro zvolení kandidáta musí být přítomny nejméně dvě třetiny všech senátorů a s návrhem musí souhlasit nadpoloviční většina všech členů senátu. Zvolený kandidát bude prostřednictvím ministra školství navržen prezidentu republiky ke jmenování.


Podrobné informace k volbě rektora Masarykovy univerzity jsou k dispozici na adrese: http://is.muni.cz/do/mu/volba-rektora-2015/index.html


Kontakt: Tereza Fojtová, tisková mluvčí, tel: 549 49 49 49, mobil: 724 517 335, E-mail: fojtova@muni.cz


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info