Do vedení MU nastoupí děkanka Rozehnalová. FSS bude dál řídit Dančák

  • 31. března 2015

Dosavadní děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity (MU) Naděžda Rozehnalová bude od 1. dubna členkou nejužšího vedení celé univerzity. Na starosti bude mít zejména vnitřní legislativu a přebere většinu agendy někdejšího prorektora pro záležitosti studentů Jiřího Němce, který se od začátku února ujal pozice děkana Pedagogické fakulty MU. Záměr rektora jmenovat Rozehnalovou prorektorkou podpořil na svém pondělním jednání Akademický senát MU.


„Pro následující období považuji za nezbytné, aby ve vedení univerzity byl právník, který pomůže s úpravou vnitřní legislativy v případě schválení vysokoškolského zákona a s přípravou kvalifikovaných stanovisek pro další diskuzi o normách tykajících se vzdělávání i vědy,“ řekl rektor MU Mikuláš Bek. Připomněl, že Rozehnalová prokázala své schopnosti ve vedení fakulty, v jejímž čele stála dvě funkční období, a proto již nemohla být znovu zvolena.


„S ohledem na členitost svěřené agendy bude úkolů mnoho. Pozornost je třeba věnovat například dalšímu rozvoji karierního a poradenského centra, celoživotnímu vzdělávání včetně univerzity třetího věku nebo ubytovací politice,“ řekla Rozehnalová, která působí na Právnické fakultě MU od roku 1979. Ve funkci děkanky ji od 1. dubna nahradí Markéta Selucká z katedry občanského práva, kterou zvolil akademický senát koncem minulého roku a rektor jmenoval děkankou Právnické fakulty MU v polovině března.


Zatímco Právnická fakulta MU tak bude mít v čele novou tvář, Fakultu sociálních studií MU povede následující čtyři roky současný děkan Břetislav Dančák. Akademický senát fakulty ho včera zvolil kandidátem na děkana pro následující funkční období, a bude-li jmenován, povede fakultu od letošního září po další čtyři roky.


Mezi jeho hlavní cíle patří udržení vysoké výběrovosti fakulty v přijímacím řízení, internacionalizace studia a posílení výzkumu. „Fakulta si musí udržet reputaci skvělé vzdělávací instituce, která si může vybírat mezi nejlepšími uchazeči o studium. Je potřeba dále prohlubovat spolupráci se zahraničními partnery a posilovat mezinárodní profil fakulty jako předpokladu úspěchu v sílící konkurenci doma i v cizině. Provázanost výuky s výzkumem je naprosto nezbytná,“ uvedl Dančák.


Břetislav Dančák pedagogicky působí na fakultě sociálních studií už od jejího založení v roce 1998. Je docentem na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a mezi jeho hlavní vědecké zájmy patří transatlantické vztahy, energetická bezpečnost a geopolitika. Než se stal v roce 2011 poprvé děkanem, několik let stál v čele Mezinárodního politologického ústavu MU.


Kontakt: Tereza Fojtová, tisková mluvčí, tel: 549 49 49 49, mobil: 724 517 335, e-mail: fojtova@muni.cz


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info