Univerzita uctí památku studentů a pedagogů zavražděných za 2. světové války

  • 30. dubna 2015

Masarykova univerzita uctí památku obětí 2. světové války z řad studentů a pedagogů ve středu 6. května. Jejich osud připomene pietní shromáždění u kolejí Klácelova a pochod po čtyřech fakultách, které byly perzekucí zasaženy.


Pietní shromáždění se koná od 9:00 do 9:30 před studentskými kolejemi v ulici Klácelova - někdejší Sušilovy koleje. Právě odsud bylo 17. listopadu 1939 odvlečeno několik desítek studentů do koncentračního tábora v Sachsenhausenu. Budovu posléze obsadila německá kriminální policie.


Vzpomínková akce bude odpoledne pokračovat položením květin k památníkům na všech tehdejších fakultách Masarykovy univerzity. Pietní pochod po pamětních místech začne ve 12:30 na právnické fakultě v ulici Veveří, pokračovat se bude k přírodovědecké fakultě v ulici Kotlářské, poté k filozofické fakultě na Arna Nováka a nakonec k bývalé budově lékařské fakulty na Komenského náměstí.


Rozsáhlé zatýkání v řadách pedagogů Masarykovy univerzity se odehrálo už v září 1939, další pak v listopadu po uzavření českých vysokých škol a nová vlna následovala po vyhlášení stanného práva s příchodem říšského protektora Reinharda Heydricha. Řada ze zatčených nejen z Masarykovy univerzity byla v únoru 1942 odeslána transportem do koncentračního tábora v Mauthausenu, odkud se většinou už nevrátili.


Popraveno nebo umučeno nacisty bylo patnáct z celkových 112 profesorů ze čtyř fakult, které před druhou světovou válkou tvořily Masarykovu univerzitu. Nejvíce zasažena byla přírodovědecká fakulta, která přišla o celou čtvrtinu svého sboru. Podle dostupných informací bylo celkem popraveno, umučeno, nebo zemřelo v bojích 71 studentů a zaměstnanců Masarykovy univerzity.


Škody utrpěla univerzita nejen v řadách akademiků, ale také na majetku. Většina jejích budov sloužila během války jiným účelům. Filozofická fakulta připadla správnímu úřadu oberlandrátu, budova přírodovědecké fakulty pak německé vysoké škole technické a na lékařskou fakultu na Úvoz se nastěhovali členové Hitlerjugend. Nejznámější je pak osud právnické fakulty, kde od roku 1940 sídlila Řídící úřadovna gestapa pro Moravu a Slezsko. Všechny tyto instituce do podoby budov nešetrně zasáhly. Další škody pak utrpěly při bombardování Brna spojeneckými vojsky.


Kontakt: Tereza Fojtová, mluvčí MU, tel: 549 49 49 49, mobil: 724517335, e-mail: fojtova@muni.cz


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info