Rektor Masarykovy univerzity ocení nadějné studenty a úspěšné vědce

  • 30. dubna 2015

Vědecké kapacity a nejlepší doktorští a magisterští studenti Masarykovy univerzity (MU) získají ocenění u příležitosti akademického svátku Dies academicus. Slavnostní předání cen se uskuteční 6. května od 10:00 v aule Masarykovy univerzity na adrese Veveří 70.


Cenu rektora za významný tvůrčí čin převezme Peter Milo z Filozofické fakulty MU za publikaci Frühmittelalterliche Siedlungen in Mitteleuropa. Eine vergleichende Strukturanalyse durch Archäologie und Geophysik. V knize se autor zabývá využitím geofyzikálních metod při výzkumu archeologických lokalit. Konkrétně se zaměřil na raně středověká sídla ve střední Evropě a shromáždil informace asi o dvou stovkách těchto lokalit.


Cenu J. G. Mendela za mimořádné výzkumné výsledky s mezinárodním významem obdrží Výzkumná skupina Molekulární komplexy chromatinu, Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin Středoevropského technologického institutu Ceitec a skupina funkční genomika a proteomika, kterou vede Jiří Fajkus. Rektor ocenil významnou práci skupiny v oblasti biologie telomer, tedy koncových částí chromozomů.


Ještě před zahájením letošního Dies academicus položí členové vedení MU věnec k památníku studentským obětem u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války před Sušilovými kolejemi v ulici Klácelova. Po skončení slavnostního předávání cen v aule obejde vedení MU všechna čtyři pamětní místa na fakultách, kde se pokloní památce obětí z řad pedagogů na právnické, přírodovědecké, filozofické a lékařské fakultě. Na večer je připravený program s názvem Tmavomodrý svět Masarykovy univerzity, který začne v 19.00 v Univerzitním kině Scala a jehož součástí bude připomínka historických souvislostí, osobní vzpomínka a tematicky zaměřený film.


Také doprovodný program Dies academicus zahrnuje akce spojené s výročím konce války. Filozofická fakulta připravila výstavu fotomontáží Johna Heartfielda, bojovníka proti nacismu, která bude k vidění od 5. do 22. května v prostorách děkanátu fakulty v ulici Arne Nováka.


Kontakt: Tereza Fojtová, tisková mluvčí MU, fojtova@muni.cz, tel: 54949 4949, 724517335


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info