Rektor Masarykovy univerzity vyzval k diskuzi o podobě bakalářského studia

  • 6. května 2015

Vědecké kapacity a nejlepší doktorští a magisterští studenti dnes převzali u příležitosti akademického svátku Dies academicus ocenění z rukou rektora Masarykovy univerzity (MU). Rektor ve svém tradičním projevu k akademické obci připomněl oběti druhé světové války a vyzval akademickou obec k diskuzi o strategickém plánu univerzity až do roku 2020.


Pro další směřování univerzity bude podle rektora klíčová debata nejen o vědeckém výkonu, o investicích, snižování administrativy či benefitech pro zaměstnance, ale zejména o bakalářském stupni vysokoškolského vzdělávání. „Univerzita našeho typu bude zajisté většinově nabízet bakalářské studium, které je určeno k dalšímu pokračování ve studiu magisterském,“ řekl rektor MU Mikuláš Bek. Za nevyhovující označil současný stav, kdy řada oborů na bakalářském stupni vznikla prostým odseknutím prvních tří let původního dlouhého, elitního a selektivního pětiletého studia.


Základním posláním demokratického vzdělávacího systému přitom podle Beka není rozšiřování technického vzdělávání či učňovského školství, jakkoliv jsou důležité. „Jde o víc o to, aby se vzdělání stalo nástrojem a prostředkem sociální mobility, emancipace a otevírání rovných příležitostí k úspěšnému životu,“ zdůraznil Bek.


Cenu rektora za významný tvůrčí čin převzal Peter Milo z Filozofické fakulty MU za publikaci Frühmittelalterliche Siedlungen in Mitteleuropa. Eine vergleichende Strukturanalyse durch Archäologie und Geophysik. Cenu J. G. Mendela za mimořádné výzkumné výsledky s mezinárodním významem pak obdržela výzkumná skupina z Mendelova centra genomiky a proteomiky rostlin Středoevropského technologického institutu Ceitec. Rektor ocenil významnou práci skupiny v oblasti biologie telomer, tedy koncových částí chromozomů.


Kontakt: Tereza Fojtová, tisková mluvčí MU, fojtova@muni.cz, tel: 54949 4949, 724517335


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info