Správní rada Masarykovy univerzity má novou předsedkyni

  • 16. června 2015

Patnáctičlenná Správní rada Masarykovy univerzity (MU) má nové předsednictvo. Do čela orgánu, který dohlíží zejména na správu univerzitního majetku, zvolili radní ředitelku Úřadu Regionální rady Jihovýchod Martu Valešovou. Místopředsedy jsou nově farář Českobratrské církve evangelické v Brně Jiří Gruber a mediální odborník Petr Pleva.


Marta Valešová vystudovala evropská studia a politologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, dále na Miami University v USA a Loughborough University ve Velké Británii. Ve funkci předsedkyně Správní rady MU vystřídala někdejší ředitelku Fakultní nemocnice u svaté Anny Alenu Štětkovou, které již skončilo druhé funkční období na postu předsedkyně, a proto nemohla být znovu zvolena. Štětková působila ve Správní radě MU jedenáct let a za tu dobu byla třikrát předsedkyní a dvakrát místopředsedkyní.


Členy správní rady veřejných vysokých škol jmenuje na šestileté období ministr školství po projednání s rektorem. Zastoupeni by měli být zejména představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Funkční období předsedů a místopředsedů je dvouleté. Správní rada MU se vyjadřuje ke schválenému rozpočtu nebo k Dlouhodobému záměru MU a dává například předchozí souhlas v případě, že chce univerzita získat nebo převést majetek.


Kontakt: Mgr. Tereza Fojtová, tisková mluvčí MU, tel: 549 49 49 49, mobil: 724 517 335, e-mail: fojtova@muni.cz


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info