Studie: Slovenští studenti MU znamenají pro region ekonomický přínos

  • 7. srpna 2015

Ekonomický přínos přes 118 milionů korun ročně znamenají Slováci, kteří studují na Masarykově univerzitě (MU), a to zejména pro Brno a jižní Moravu. Vyplývá to ze studie, kterou zpracovali studenti z Ekonomicko-správní fakulty MU pod vedením Daniela Němce. Přítomnost slovenských studentů je z pohledu regionu i celostátně ekonomicky výhodná i přesto, že jich většina studuje v českých studijních programech a za své studium stejně jako čeští studenti na veřejných školách neplatí.


„Naším úkolem bylo spočítat, jaké jsou ekonomické výnosy a náklady spojené se studiem slovenských studentů na českých vysokých školách a zejména na Masarykově univerzitě,“ řekl vedoucí týmu Daniel Němec.


Při stanovování ekonomického dopadu studia Slováků v Česku se ekonomové zaměřili na rozdíl mezi krátkodobými výnosy, které zahrnují zejména jejich výdaj na zajištění životních potřeb po dobu pobytu v ČR, a náklady, které za jejich pobyt a studium vznikají českému státu. Náklady se pohybují od více než 67 tisíc do 79 tisíc. Pro vyčíslení dlouhodobého dopadu pak ekonomové započítali i daňové výnosy z ekonomické činnosti studujících Slováků. Výnosy na studenta odhadli odborníci v rozmezí 81 až 220 tisíc.


To, kolik Slováci během svého studia v ČR utratí za ubytování, jídlo a služby stanovili autoři studie na základě dostupných dat z Českého statistického úřadu a na základě rozsáhlého dotazníkového šetření, kterého se účastnilo na 580 slovenských studentů. Z výsledků dotazníků například vyplynulo, že téměř polovina slovenských studentů, chce po absolutoriu zůstat v ČR.


Ekonomové se proto zabývali také tím, jak českou ekonomiku ovlivní slovenští absolventi, kteří po ukončení studia zůstanou. Ekonomický přínos jednoho absolventa činí téměř 189 tisíc korun ročně. Očekávaný ekonomický přínos slovenských absolventů všech českých vysokých škol za rok 2014 tak činí přes 525 milionů korun, z čehož by víc než 108 milionů korun připadalo na slovenské absolventy MU.


V roce 2014 navštěvovalo české vysoké školy celkem 22 680 slovenských studentů a jejich podíl na celkovém počtu studujících na vysokých školách v Česku byl 6,5 procenta. V případě Masarykovy univerzity byl v témže roce podíl slovenských studentů ještě vyšší, a to 15,7 procenta, tedy 5454 studujících Slováků. Slováci mají o studium na MU dlouhodobě velký zájem a tradičně tvoří nejpočetnější skupinu zahraničních studentů. Mezi nejčastěji uváděné důvody patří vyšší kvalita českých vysokých škol a jejich dobré jméno.


Kontakt: Tereza Fojtová, tisková mluvčí MU, fojtova@muni.cz, tel: 54949 4949, 724517335
Ing. Daniel Němec, Ph.D., odborný asistent, Daniel.Nemec@econ.muni.cz, 549 49 6260


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.