Vedení Masarykovy univerzity se ujal nový tým

  • 1. září 2015

Masarykovu univerzitu (MU), která je druhou největší vysokou školou v České republice, řídí ode dneška vedení v novém složení. Rektor Mikuláš Bek, jemuž začalo druhé funkční období, pověřil nově funkcí prorektora dosavadního předsedu Akademického senátu MU Michala Bulanta a někdejší proděkanku Fakulty sociálních studií MU Markétu Pitrovou. Nové vedení, ve kterém bude pracovat šest prorektorů namísto dosavadních sedmi, musí ještě projednat Akademický senát MU na svém zasedání 21. září.


„S ohledem na to, že se akademická obec pro další čtyři roky nerozhodla pro změnu na postu rektora, považoval jsem za potřebné obměnit výrazněji nejužší vedení univerzity a vyvážit prvky stability a změny,“ řekl Mikuláš Bek, kterého akademický senát zvolil rektorem na druhé období na jaře letošního roku. V novém vedení dostala prostor zejména generace mladých akademiků, kteří již nasbírali zkušenosti s řízením v předchozích funkcích.


Dosavadní předseda Akademického senátu MU Michal Bulant, který současně působí jako lektor na Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU, bude prorektorem pro studium a informační technologie. Na funkci předsedy Akademického senátu MU již rezignoval. Prorektorkou pro rozvoj bude politoložka Markéta Pitrová, která se odborně specializuje na mezinárodní vztahy a zejména Evropskou unii.


V práci v nejužším vedení pokračují prorektor pro výzkum Petr Dvořák, prorektor pro vnější vztahy Ivan Malý a prorektorka pro záležitosti studentů Naděžda Rozehnalová. Dosavadní prorektor pro rozvoj Martin Bareš nově převezme agendu prorektora pro akademické záležitosti a nadále bude statutárním zástupcem rektora. Vedle rektora a prorektorů jsou členy nejužšího vedení také kvestor Martin Veselý, který řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity a kancléřka Iva Zlatušková.


Kontakt: Tereza Fojtová, tisková mluvčí MU, fojtova@muni.cz, tel: 54949 4949, 724517335


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info