Právník z MU získal prestižní ERC grant. V Česku první v oboru

  • 23. listopadu 2015

Právník z MU získal prestižní ERC grant. V Česku první v oboru
Mimořádný úspěch zaznamenal vedoucí Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity (MU) David Kosař, který získal prestižní evropský vědecký grant ERC. Ve svém oboru je první v České republice, komu se podařilo získat tzv. Starting grant udělovaný Evropskou výzkumnou radou (ERC – European Research Council). Bude se zabývat vlivem nárůstu soudcovské samosprávy v zemích Evropské unie na princip dělby moci, tedy rostoucí rolí soudců při jmenování a povyšování svých kolegů.


ERC poskytuje „Starting Grants“ nejtalentovanějším evropským výzkumníkům na základě vědecké excelence jimi navrhovaného výzkumu. „Grant mi umožní vybudovat si vlastní výzkumný tým, přizvat do něj i zahraniční experty, a rozšířit tak výzkum za hranice střední Evropy,“ uvedl David Kosař. V současnosti se připravuje grantová smlouva s Evropskou komisí a až poté lze výzkum zahájit.


Jeho cílem je zmapovat vliv orgánů soudcovské samosprávy a expertních těles pro výběr soudců ve čtrnácti evropských zemích a u dvou nadnárodních institucí – Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku. Ve vybraných zemích pak bude v hloubkových rozhovorech se soudci, politiky a advokáty zjišťovat, jaký vliv mělo zavedení soudcovské samosprávy na zodpovědnost, nezávislost, transparentnost a legitimitu soudnictví a rovněž na důvěru veřejnosti v soudnictví. Dále bude provádět kvantitativní výzkum kárných řízení se soudci před a po zavedení soudní samosprávy.


„Chceme ověřit, zda je pravdivý často uváděný argument, že nárůst soudcovské samosprávy vede k větší nezávislosti soudců, k větší důvěře veřejnosti v soudnictví a k větší legitimitě a transparentnosti soudní moci. Také chceme zjistit, zda se liší pohled jednotlivých aktérů, tj. politiků, soudců a advokátů, na přesun pravomocí v oblasti správy soudnictví z moci výkonné na orgány soudcovské samosprávy,“ popsal záměry svého výzkumu Kosař.


David Kosař vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2009 zde získal také doktorát za práci v oblasti mezinárodního práva veřejného. Na Středoevropské univerzitě v Budapešti získal titul LL.M. v oblasti lidských práv. Z New York University School of Law má druhý doktorský titul za práci o zodpovědnosti soudců. Šest let působil jako asistent soudce a následně místopředsedy Nejvyššího správního soudu a posléze jako asistent soudkyně Kateřiny Šimáčkové na Ústavním soudu.


Na Masarykovu univerzitu zamířily už dva ERC granty, získali je vědci působící ve Středoevropském technologickém institutu Ceitec MU. První dostal v roce 2013 strukturní biolog Pavel Plevka na studium lidských pikornavirů. Letos slavil úspěch Richard Štefl, který získal grant na studium tzv. temné hmoty genomu, tedy nekódující RNA.


Kontakt: Tereza Fojtová, tel: 549 49 49 49, mobil: 724517335, e-mail: fojtova@muni.cz


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info