Masarykova univerzita nabízí on-line přípravné kurzy pro studium medicíny

  • 12. ledna 2016

Zahraniční zájemci o studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (MU) se na příjímací zkoušky mohou nově připravit pomocí on-line kurzů. Od ledna 2016 nabízí fakulta uchazečům tři e-learningové kurzy – chemii, biologii a fyziku v angličtině. Dobré středoškolské znalosti právě v těchto předmětech jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšné přijetí i pro samotné studium.


„Chceme přijímat co nejkvalitnější studenty. Vzhledem k odlišnostem ve vzdělávacích systémech v různých zemích nejsou vědomosti zájemců o studium zcela jednotné a chybí jim informace, jak se na zkoušky připravit. A protože nechceme přijít o schopné a perspektivní uchazeče, připravili jsme plně e-learningové přípravné kurzy,“ vysvětlila proděkanka Lékařské fakulty MU Eva Táborská.


Kromě klasických výkladů a studijních materiálů, obsahují všechny kapitoly kurzů také „problémy k řešení“, které ukazují praktickou aplikaci teoretických informací. Nechybí procvičovací testy, kde mohou studenti korigovat své znalosti a poučit se ze svých chyb. V diskusních fórech pak mohou při komunikaci s tutory nebo mezi sebou navzájem získat chybějící informace. K závěrečným testům, které simulují reálné testy u přijímací zkoušky, je lépe přejít až poté, co si je student svými znalostmi jistý. Test totiž může opakovat jen třikrát.


„Představa, že student pročte všechny kapitoly kurzu, namemoruje odpovědi na otázky a je rázem spolehlivě připraven k úspěšnému absolvování přijímací zkoušky, je ale mylná. Je potřeba, aby student byl při průchodu kurzem maximálně aktivní a využil všech možností, které se mu nabízí,“ upřesnila Táborská.


MU má vlastní e-learningovou platformu pro zakoupení a studium on-line kurzů. Tím je její studijní informační systém. „Slouží jak pro studium a výuku, tak pro on-line kurzy pro veřejnost,“ doplňuje vedoucí vývoje informačního systému Michal Brandejs z Fakulty informatiky MU. Jakmile si student kurz zakoupí, může okamžitě začít studovat, protože vše od nákupu až po ukončení probíhá automatizovaně v jednom systému. Kurzy jsou k dispozici na https://is.muni.cz/obchod/fakulta/med/preparatory/?lang=en a cena jednoho je 100 EUR.


Zájem ze strany zahraničních středoškolských studentů o studium všeobecného nebo zubního lékařství na Lékařské fakultě MU stále roste. Aktuálně má fakulta více než 500 zahraničních z celkového počtu čtyř tisíc studentů.


Kontakt: Helena Melicharová, vedoucí zahraničního oddělení Lékařské fakulty MU, telefon: +420 549 49 8188, e-mail: hmelichar@med.muni.cz

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info