Psychologové ukazují, jak odhalit a rozvíjet nadané děti

  • 5. srpna 2016

Problémy rodičů s mimořádně talentovanými dětmi řeší psychologové Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (MU). V uplynulých dvou letech se jim podařilo v rámci Masarykovy jUniverzity (MjUNI) identifikovat téměř šest desítek nadaných dětí, se kterými teď dál pracují a vytvářejí pro ně semináře a workshopy, aby svůj talent mohly rozvíjet. V běžné výuce na to učitelé nemají obvykle prostor, takže děti nejenže nevyužijí svoje schopnosti, ale řada z nich má ve škole problémy, protože se ve výuce nudí.


Odborníci nejdříve oslovili e-mailem rodiče 320 dětí, jež studovaly na MjUNI, dětské univerzitě pro žáky od 9 do 14 let. Na výzvu zareagovala asi polovina z nich. „Řada z rodičů tušila, že jejich dítě vyčnívá nad ostatními. Nedokázali to ale většinou specifikovat a hlavně nevěděli, jak s dítětem dále pracovat, aby svoje schopnosti využilo. S tím se setkáváme velmi často,“ sdělila Šárka Portešová, vedoucí výzkumného týmu zaměřeného na nadané. Ve skupině 156 dětí psychologové odhalili 30 mimořádně nadaných a 29 s talentem v určité specifické oblasti, například matematice.


Pro děti teď plánují další aktivity, například semináře zaměřené na historii, přírodní vědy nebo žurnalistiku, které by se měly konat na podzim. Kromě toho specialisté působící v rámci Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií MU vyvíjí nové testy, jež pomáhají mimořádně talentované děti odhalit.


Dříve se používala hlavně diagnostika pomocí určení stupně IQ. Označení nadané dítě mohlo dostat jen to, které mělo IQ nad 130, což jsou asi dvě až tři procenta z každého populačního ročníku. „Dnes se od tohoto postupu ale ustupuje, protože nezohledňuje specifické formy talentu a také chuť konkrétního dítěte dále na sobě pracovat. Také to je důležité,“ zdůraznila Portešová. Proto psychologové sledují nejen to, v čem konkrétní jedinec vyniká, ale i to, zda ho baví aktivity, jichž se účastní.


Vyhledávat mimořádně nadané děti mohli psychologové dva roky díky projektům financovaným z Jihomoravského kraje. Pokračovat ve spolupráci s MjUNI budou také letos v novém ročníku dětské univerzity. Do něj se bude možné přihlašovat od 22. srpna, a to přesně od 20 hodin na webu mjuni.cz.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info