Masarykova univerzita truchlí nad ztrátou sociologa Iva Možného

  • 10. září 2016

Aktualizováno: Poslední rozloučení s profesorem Možným se bude konat v pátek 16. 9. 2016 v obřadní síni krematoria na Jihlavské ulici od 14.45 hod.


Uznávaného sociologa, výjimečného pedagoga, zakladatele a prvního děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ztratila dnes univerzita v osobnosti Iva Možného, který ve věku 84 let zemřel. Univerzitní veřejnost vyjadřuje lítost nad ztrátou profesora, který se zasloužil o vznik sociologie jako akademické disciplíny a vychoval celé generace pokračovatelů „brněnské sociologické školy“.


„Byl asi mezi mými učiteli tím nejlepším, neboť abych si před ním nepřipadal jako hlupák, studoval jsem na zkoušky u něj mnohem více, než bylo nezbytné. A to je vlastně to, čeho má univerzitní učitel u svých studentů dosáhnout. Ale nepodaří se to zdaleka každému, jen autoritám, jakou byl a pro mě už vždycky zůstane Ivo Možný,“ vzpomíná rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, kterého Možný osobně učil.


„Rád studenty zdravě provokoval, byl na ně přísný, neboť vyžadoval práci a výkon, ale současně byl i moudře laskavý,“ popisuje emeritní děkan FSS MU Ladislav Rabušic. „Však o něm také významný pražský sociolog a jeho souputník Milan Petrusek napsal, že je to sociolog sršatý a moudrý," připomíná Rabušic.


Ivo Možný měl podle Rabušice jasnou představu o tom, jak by měla fungovat vysoká škola evropského formátu a v tomto duchu ji také řídil. „Když za ním jako za děkanem studenti chodili, že se na fakultě a ve výuce pořád dějí nějaké změny a že oni vlastně nemají pořádný klid na studium, říkával jim: Miláčci, klid zažijete jenom na hřbitově. Život je permanentní proměna... Jsem přesvědčen, že Ivo si svůj klid nyní užívá...,“ uzavírá Rabušic, pro kterého byl Možný celoživotním učitelem, kolegou a přítelem.


Ivo Možný se narodil v roce 1932 v Prostějově. V roce 1957 získal titul promovaný filolog, doktorem sociologie se stal v roce 1967. V letech 1956 až 1965 pracoval jako redaktor Československého rozhlasu v Praze, Ostravě a v Brně.


Poté působil na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Věnoval se především sociologii rodiny, ale i dalším odvětvím sociologie. Profesuru získal až v roce 1992. V roce 1969 mu totiž bylo zakázáno přednášet na vysokých školách, v akademické dráze proto mohl pokračovat až po listopadu 1989.


V roce 1998 se stal první děkanem nově založené Fakulty sociálních studií MU. Vedl ji až do roku 2004. Protože měl blízko k médiím a stál také u zrodu oboru mediální studia a žurnalistika na FSS MU, stal se v roce 2005 ředitelem Institutu regionální žurnalistiky. V roce 2011 byl jmenován emeritním profesorem Masarykovy univerzity.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.